Već neko vreme ne čitam dnevne novine, mada ih moj Dragan svakodnevno kupuje. Tako sam odlučila kada sam shvatila da njihov sadržaj u mene unosi nemir, loše raspoloženje i negativnu energiju. Još kad sam, na sopstvenoj koži shvatila da u njima pišu neistine, tj. da je red istine filovan sa nekoliko redova obojene istine i potom sa redom čiste neistine, moja odluka je bila definitivna. Međutim danas, tražeći moj telefom po stolu ispod novina,pogled mi pade na prilično upadljiv naslov “PILULE KOJE IZAZIVAJU TROMB”. Naravno, znala sam da se radi o pilulama za kontracepciju! Okrenula sam stranu broj 11 i na celoj strani zatekla tekst na koji sada moram da napišem komentar. Dugujem to svim mojim pacijentkinjama kojima sam godinama preporučivala ovaj vid kontracepcije. Što je najgore, u tekstu su navedene istine, ali su namerno, pogrešno protumačene! Prvo, sam naslov implicira kao da su novootkrivene pilule za izazivanje tromba, odnosno da je tromb neko favorizovano stanje, tj kao to je cool imati tromb! Drugo, potpuno je opštepoznato da sve hormonske pilule koje u sebi imaju estrogene povećavaju koagulabilnost krvi, tj.povećavaju mogućnost da se krv zgruša u krvnom sudu (što je u stvari tromb). Međutim, to nije dovoljno da se tromboza dešava. Potrebni su još neki kofaktori. Pre svega to su urođeni enzimski defekti koagulacije krvi. Do podatka da li neko ima urođenu sklonostka trombozi dolazimo ako sa pacijentkinjom porazgovaramo o njenim ranijim oboljenjima, kao i o oboljenjima koja se javljaju u njenoj porodici. Kod osoba od kojih se dobije podatak da su jedan ili više članova porodice imali infarkt ili šlog pre pedesete godine života, indikovano je napraviti laboratorijske analize kojim ćemo ispitati da li postoje nasledni faktori za trobmozu. Sledeći kofaktor koji povećava mogućnost tromboze je šećerna bolest u uznapredovalom stadijumu, povišeni krvni pritisak, zatim pušenje, potom godine života. Znači da se kod jedne zdrave mlade žene koja nema ništa od gore navedenog, rizik od tromboze svodi na sledeće brojke: Po originalno članku iz časopisa New England Journal of Medicine-a  (prestižnom časopisu sa visokim faktorom poverenja)  

Thrombotic Stroke and Myocardial Infarction with Hormonal Contraception (pogledaj link)

  gde je opisana Danska studija koja je obuhvatila oko 10 miliona žena starosti od 15 do 49 godina, a koje su koristile hormonsku kontracepciju. Na 100 000 žena koje NE KORISTE hormonsku kontracepciju, 21 žene će dobiti šlog zbog arerijske tromboze a 10 žena infarkt miokarda. Kod istog broja korisnica pilule, (1000 hiljada) biće 24 arerijske tromboze i 13 infarkta. Kod žena koje uzimaju pilule, rizik se povećava za 30 do 120%. Odnosno na 10 000 (deset hiljada) korisnica pilule duže od 1 godine registrovane su 2 arterijske tromboze (šlog ili infarkt miokarda). E, to kaže studija, a šta kaže život? Kod nas u Srbiji, procenat korisnica hormonske kontracepcije je ispod 5%. Znači ako imamo 3 miliona žena, od toga starosti od 15-49 godina može biti oko 2/3, tj 2 miliona. Znači, u našoj Srbiji trnutno oko 100 000 žena uzima pilule. Njih 24 će možda dobiti infarkt. Neće umreti! A da vidimo kako bi bilo da se ukine kontracepcija uopšte? Od tih 100 000 žena koje se sada štite hormonskom pilulom, svaka ima šanse u toku jedne godine da ostane nekoliko puta trudna i da dođe na nekoliko puta abortus. Nekoliko hiljada ili nekoliko desetina hiljada abortusa u toku jedne godine više nego sada. Svaki abortus nosi sa sobom vidljive i nevidljive posledice. Vidljive posledice su, zahvaljujući struci svedene na minimum, ali i dalje 14% žena koje su imale abortus kasnije ne mogu da zatrudne. Nevidljive posledice su emocionalna stanja, depresije, seksualne frustracije, razvodi, ubistva i samoubistva… Ova stanja samo retko posvećeni lekari mogu povezati sa prekidima trudnoće, ali ne i najmaštovitiji novinari. Dakle draga javnosti, da li glasate za dva infarkta (to ne znači i smrt) ili za PAR DESETINA HILJADA abortusa! Ako se ipak odlučite za abortuse, molila bih novinare da prisustvuju jednom prekidu trudnoće uživo, pa ako to prežive (a neki i hoće) da im posle buđenja iz anestezije nesrećna žena plače na ramenu. Neka joj svojim oštrim perom i britkom inteligecijom opravda zašto nije dobro uzimati pilule za kontracepciju. A, za moje drage sugrađanke, prijateljice i pacijentkinje još jedan podatak: nikad nisam dala nijedne pilule, a da ih sama nisam probala. Koristila sam pilule za kontracepciju do svoje 38. godine života i zahvaljujući njima imala sam predivan brak, odličan seks i dva divna deteta. I još sam živa!