Stručni rad je prezentovan na međunarodnom kongresu Anti Aging i estetske medicine

održanog od 23 do 27. maja u Aranđelovcu

Autori – Mirjana Anđelić 1, Biljana Živačjević 2

1 GAO „Ordinacija Anđelić“ Novi Sad, 2 GAO „Biljana“Beograd

UVOD:

PRP (Platelet Rich Plasma) je prvi put upotrebljen još 1987 godine, radi poboljšavanja hemostazeu toku hituške intervencije. Od tada pa do današnjih dana autologni graft plazme bogate trombocitima se sa velikim uspehom koristi za pospešivanje zarastanja rana, ali za ubrzavanje procesa regeneracije trkiva u različitim stanjima i regijama. Najšira primena je u ortopediji, plastičnoj hirurgiji, stomatologiji, opštoj hirurgiji, a poslednjih godina i u ginekologiji.

METODOLOGIJA PRP-a(Platelet Rich Plasma) :

Proces primene PRP-a (Platelet Rich Plasma) se zasniva na teoriji nastaloj posmatanjem prirodnog procesa zaceljivanja. Nakon povrede tkiva i krvnog suda, na povređeno mesto se skupljaju trombociti koji igraju ulogu u hemostazi u prvom koraku, a zatim, oslobađači faktore rasta koji privlače i stimulišu stem ćelije na proliferaciju i diferencijaciju u specifično tkivo potrebno za proces zarastanja rane i regeneracije oštećenog tkiva. Trombociti u svojim alfa granulama sadrže brojne faktore rasta (PDGF,IGF1,IGF2,VEGF,PDAF,TGF-beta,FGF,EGF,CTGF,IL8), fibronektin,sfingosin…Za aktivaciju trombocita i oslobađanje faktora rasta, potrebno je prisustvo kalcijum hlorida, trombina ili kolagena. Ove materije imaju sledeće dejstvo: hemotaksa, proliferacija ,regeneracija i migracija ćelija,sinteza intercelularnog matriksa, angiogeneza, epitelizacija. Ako se u neko tkivo unese koncentrat trombocita, onda će opisani efekti biti nekoliko puta intenzivniji.

Procedura primene PRP-a (Platelet Rich Plasma) u savremenoj medicini sastoji se iz tri koraka: vađenja venske krvi, centrifugiranja i odvajanja plazme sa trombocitima od ostalih krvnih ćelija i aplikacije PRP u mesto gde je potrebno dejstvo.

U zavisnosti da li uz trombocite u plazmi ostaju i leukociti i fibrin, imamo  4 tipa PRP-a : P-PRP, L-PRP, L-PRF, P-PRF.

PRP U GINEKOLOGIJI:

Aplikacija PRP(Platelet Rich Plasma) u ginekologiji sprovodi se : nakon i u toku ginekoloških intervencija u cilju bržeg zarastanja rane i smanjivanja bola, u lečenju cervikalne ektopije i lichen sclerosis-a vulve, u cilju lečenja stress inkontinencije i kao dopunska metoda kod operativnih zahvata genitalnog spada. Posebnu pažnju privlače rezultati primene PRP-a u reproduktivnoj medicini  u smislu rejuvenacije jajnika i pripreme endometrijuma za embriotransfer. Poslednjih godina u ginekologiji se razvija jedna nova disciplina: estetska ginekologija. Primena PRP.a u estetskoj ginekologiji podrazumeva aplikaciju PRPA u sluznicu vagine kod sindroma relaksirane vagine kao i kod anorgasmije i suve vagine. Pojedini oblici seksualne disfunkcije se rešavaju aplikacijom PRP.a periuretralno O-shot tehnikom, kao i direktno u klitoris.

ZAKLJČAK:

Prezentacijom brojne literature na ovu temu, otvaramo polje beskrajnih mogućnosti za unapređenje ginekološke prakse na ovim prostorima. Nuzefekti ove terapije, na osnovu date literature su veoma malobrojni bez većeg značaja po zdravlje pacijentkinje.