Tribina pod nazivom: Zdrave životne navike u prevenciji i lečenju

sindroma policističnih jajnika PCOS

održala se 23.septembra u Kulturnom centru grada Novog Sada

sa početkom u 10h,, a pod pokroviteljstvom gradske Uprave za zdravstvo.

Tribina je deo projekta koje su osmislile članice nevladine organizacije

Žene ženama. Jedan od osnivača ove Organizacije je i dr Mirjana Anđelić.

U tribini učestvuju i dr Ana Gifing, dr Dragoslava Šaponja

i Darinka Korovljev.

Pozivaju se sve žene koje zanima ova zdravstvena pojava.

Tribina je osmišljena da odgovori na sve izazove

sa kojima se sreću žene sa ovim sindromom.