Infertilitet pojam sličan pojmu sterilitet. Razlika je u tome što se pod infertilitetom podrazumeva nemogućnost iznošenja zdrave trudnoće i rađanje deteta sposobnog za samostalan ekstrauterini život. Sterilitet je nemogućnost samo zatrudnjivanja. Znači pojam INFERTILITET je širi od pojma STERILITETA. Sindrom policističnih jajnika ili skraćeno PCOS, je poremećaj hormonske ravnoteže u ženskom telu, koji često dovodi do nemogućnosti zatrudnjivanja, ali i do ranih pobačaja u slučaju da trudnoće dođe. Nemogućnost zatrudnjivanja nastaje jer žene sa PCOS nemaju ovulacije, ili imaju mali broj ovulacija u toku jedne godine. Mogućnost da se desi trudnoća u jednom ovulatornom ciklusu, ako je muški partner potpuno zdrav je 25%. Znači ako žena sa PCOS om nema ovulaciju uopšte ili ima 2-3 ovulacije u toku godine, onda je veoma mala šansa da se , prvo desi polni odnos za vreme ovulacije, i drugo, da dođe do trudnoće. Ako se, nekim čudom ipak desi i ovulacija, i polni odnos, i trudnoća, onda je ova trudnoća pod visokim rizikom da se završi ranim pobačajem. Rani pobačaj kod žena sa PCOS-om dešava se jer je ovaj poremeđaj praćen brojnim drugim metaboličkim poremećajima. Najznačajniji i najopasnije je insulinska rezistencija (IR).  IR obično prati i niska koncentracija D vitamina u krvi, koja je u direktnoj vezi sa povećanom incidencom ranh pobačaja. Trudnice sa PCOS-om u u povišenom riziku i od tzv EPH gestoza, tj. Bolesti od koje pate samo trudnice, a manifestuje se otocima, povišenim krvnim pritiskom, pojavom belančevina u mokraći. EPH gestoza je veoma opasno stanje, koje može da ugrozi život i majke i bebe. Iz svega navedenog, žene sa PCOS-om treba prvo da dobro izregulišu svoj hormonski i metabolički status, a trudnoća treba da se prati sa mnogo više pažnje nego trudnoća potpuno zdravih i mladih trudnica.