Dr sci med. Milica Živaljević

Akupunktura je deo tradicionalne kineske medicine, drevnog sistema lečenja nastalog u Kini pre više od 3000 godina. Zasniva se na kineskom pogledu na svet prema kojem su čovek i celokupna priroda delovi jedinstvene celine, međusobno povezani i skladni. Tako je i ljudsko telo zdravo kada je uravnoteženo, kada njegovi organi funkcionišu u harmoniji jedan sa drugim i kada energija u telu pravilno teče.

Prvi zapis o akupunkturi nalazi se u delu Huangdi Nei Jing, starom 4.700 godina (Unutrašnji Kanon Žutog Cara). Smatra se najstarijim medicinskim udžbenikom na svetu. Kažu da ga je iz starijih spisa sastavio Šen Nung, otac kineske medicine.

Prema verovanju lekara tradicionalne kineske medicine osnovni uzrok nastanka bolesti je nemogućnost slobodnog toka životne energije, Qi. Za to može biti mnogo razloga, među najčešćima su štetni uticaji životne sredine, emocionalni i fizički stres, loša ishrana, infekcije ili povrede. Prema tome, osnovni princip lečenja je uspostavljanje nesmetanog protoka energije kroz telo i njene interreakcije sa okolinom.

Stimulisanjem akupunkturnih tačaka, postavljanjem finih sterilnih igala ili na drugi način, tradicionalni akupunkturist nastoji da ponovo uspostavi slobodan protok Qi-ja da bi uspostavio ravnotežu i podstakao prirodni lekoviti odgovor organizma.

Akupunktura se sve češće primenjuje u svetu kao dodatni način lečenja. Veliki broj istraživanja pokazao je efekte u različitim kliničkim oblastima, uključujući bol, ginekološke probleme, fertilitet, menopauzu, poremećaje raspoloženja i spavanja, i mnoge druge.