Drage dame,

karcinom dojke je najčešći karcinom, a ujedno i jedan od vodećih uzroka smrti među našim ženama. 

Podsećamo Vas da je rak dojke izlečiv ukoliko se otkrije na vreme, dok nemate nikakvih tegoba i znakova bolesti.

Za mlađe dame savetujemo da redovno, jedan put godišnje vrše ultrazvučni pregled dojki,

a za dame od 50 i više godina savetujemo da se uključe u Nacionalni skrining program koji se sprovodi mamografskim pregledima.

OKTOBAR je mesec borbe protiv karcinoma dojke u čitavom svetu.

Budite odgovorne prema sebi, prema svom zdravlju, pronađite vremena i pregledajte se !

Dr Mirjana Anđelić