Pet godina života moje ordinacije zaslužuje proslavu i iskazivanje zahvalnosti svim mojim saradnicima

koji sa mnom dele ista uverenja i iste vrednosti kao

i mojim pacijentkinjama koje su udahnule život u moj posao i zbog kojih postojim kao lekar i kao ginekolog!