Spirala ili,intrauterini uložak, kako se stručno zove, do sada je bila potpuno zanemarena

kao kontraceptivni metod kod žena koje nisu rađale, a posebno kod adolescentkinja.

Postojala su uverenja i kod lekara i kod pacijentkinja da spirala može da ošteti reproduktivnu funkciju žene

tako što izaziva zapaljenje u jajovodima i čine ih neprohodnim, te to dovodi do steriliteta.

Potom je smatrano da je aplikacija spirale gotovo nemoguća kod žena koje nisu rađale, i da je mnogo češća expulzija,

ili spontano izbacivanje materičnog uloška, kod adolescentkinja i kod žena koje nisu rađale.

Na IX Simpozijumu dečije i adolescentne ginekologije u Beogradu 26.juna, imala sam predavanje

„Intrauterini uložak, kao kontraceptivni metod u adolescenciji“

Obradila veliki broj naučnih i stručnih članaka, publikovanih u poslednjih 5 godina na ovu temu

i pronašla nacionalnih nekoliko vodičaza upotrebu kontracepcije u adolescenciji kao što su preporuke

Američkog koledža za ginekologiju i obstericiju, Britanskog kraljevskog koledža

za ginekologiju i obstetriciju, preporuke SZO.

Svi navedeni izvori potvrđuju da je došlo do promene uverenja i stavaoko upotrebe

materičnog uloška kod adolescentkinja.

Naime, adolescentkinje su veoma zadovoljne ovim kontraceptivnim sredstvom i u, više od 80% njih

nastavljaju sa upotrebom nakon godinu dana od aplikacije ( kod pilula je taj procenat znatno niži) .

U svim studijama navodi se da nema povećanog rizika od upalnih procesa u  maloj karlici,

kao ni neželjenih trudnoća. Upotreba kondoma je, naravno imperativ.

Svi znamo da se kod dugih i stabilnih veza, kao i u vezama gde su partneri jedno drugom prvi seksualni partneri,

kondom ne mora da se koristi.

Što je tiče bola u toku aplikacije spirale, kod nekih adolescentkinja nema razlike u odnosu na bol koji imaj

žene koje su rađale.

Ali ukoliko postoji strah od bola, mogu se upotrebiti razne vrste anestezije.