Dr Mirjana Anđelić – Novi i uspešniji, personalizovani pristup  u lečenju steriliteta.

Dr Mirjana Anđelić – Novi i uspešniji, personalizovani pristup u lečenju steriliteta.

Pre samog procesa vantelesne oplodnje, dr Mirjana Anđelić primenjuje i manje invazivne metode lečenja steriliteta. Personalizovano lečenje steriliteta  je prilagođavanje medicinskog tretmana individualnim karakteristikama svakog para. Novi pristup  podrazumeva potpunu...