Trombofilija je oboljenje trombocita (krvne pločice koje učestvuju u koagulaciji krv), odnosno nepravilno funkcionisanje istih. Trombofilija izaziva hiperkoagulabilnost ili protrombotično stanje, odnosno poremećaj koagulacije krvi  koja povećava rizik od tromboze (krvnih ugrušaka u krvnim sudovima).

Neobjašnjivi muški sterilitet – povezanost sa naslednom trombofilijom

Neobjašnjivi muški sterilitet predstavlja jednu od najčešćih dijagnoza kod ispitivanja fertiliteta. U poslednje vreme, sve veća pažnja se posvećuje povezanosti između nasledne trombofilije i uzroka neplodnosti. Prema istraživanju Centra za fertilitet, Odeljenja za nauku o zdravlju žene i deteta Univerziteta u Firenci, na uzroku od 930 ispitanika, primećena je značajna veza između nasledne trombofilije i neobjašnjivog uzroka steriliteta. Ova studija je pokazala da je nasledna trombofilija jednog od partnera, jedan od najčeščih uzročnika steriliteta odmah iza poremećaja ovulacije i poremaćaja prohodnosti jajovoda,

Korišćen materijal – (Unexplained infertility: association with inherited thrombophilia – Cinzia Fatini, Lucia Conti, Valentina Turillazzi, Elena Sticchi, Ilaria Romagnuolo, Maria Novella Milanini, Cinzia Cozzi, Rosanna Abbate, Ivo Noci  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22425217/)

Trombofilija kod žena

Istraživanje iz 2014. godine,  na uzroku od 191 pacijentkinje, a u vezi neuspeha procesa vantelesne oplodnje i nasledne trombofilije, otkrilio je povezanost nasledne trombofilije kod žena sa ponovljenim neuspešnim postupcima vantelesne oplodnje u poređenju sa ženama koje nemaju ovaj faktor rizika Ova činjenica pojačava povezanost ove patologije sa vaskularnim oštećenjem i posledične poteškoće u implantaciji embriona. Pobačaj i komplikacije u trudnoći, poput teške preeklampsije, usporeni rasta fetusa i mrtvorođene bebe, češći su među pacijentikinjama sa naslednom ili stečenom trombofilijom. Takođe tromboza u krvnim sudovima posteljicei može dovesti do odvajanja posteljice od zida materice u ranim stadijumima trudnoće. Ovo dovodi do pobačaja ali i veoma ozbiljnog krvarenja koje ugrožava i život majke.

Korišćen materijal – (Recurrent IVF failure and hereditary thrombophilia Leila Safdarian, M.D.,Zahra Najmi, M.D., Ashraf Aleyasin, M.D., Marzieh Aghahosseini, M.D., Mandana Rashidi, M.D., and Sara Asadollah, M.D. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4126250/)

Pre ulaska u postupak vantelesne oplodnje, parovi se obraćaju lekaru specijalisti koji dijagnostikuje zdravstveno stanje i određuje terapiju.

Zakažite konsultacije kod specijaliste dr Mirjane Anđelić, spec. ginekologije i akušerstva, subspecijalista steriliteta i fertiliteta.

Brojevi telefona:

+381 21 301 06 81

 +381 62 787 578

 Email: ordinacija@drandjelic.rs