Dr Mirjana Anđelić – Personalizovani pristup u lečenju steriliteta. Poseban i individualni pristup svakom pacijentu.

Dr Mirjana Anđelić – Personalizovani pristup u lečenju steriliteta. Poseban i individualni pristup svakom pacijentu.

Lečenje steriliteta može biti dugotrajan i stresan proces za svaki par. Kako se standardni protokoli lečenja neplodnosti zasnivaju na „prosečnoj ženi i muškarcu“, po istraživanju iz 2019 godine, za više od 30 procenata pacijenata neophodan je personalizovani pristup...