Dr Mirjana Anđelić – Individualizacija terapijskih režima kod parova sa sterilitetom. Individualizacija dijagnostičkih protokola u lečenju steriliteta

Dr Mirjana Anđelić – Individualizacija terapijskih režima kod parova sa sterilitetom. Individualizacija dijagnostičkih protokola u lečenju steriliteta

Ekspektativni ili aktivni pristup? Svi infertilni parovi se mogu podeliti u dve velike grupe: parovi koji ne mogu prirodnim putem ostvariti trudnoću i parovi kod kojih postoji smanjena fertilnost ( subfertilnost), tj. do trudnoće će doći ali je potreban duži vremenski...
Dr Mirjana Anđelić – Klinička evauluacija parova sa sterilitetom. Individualizacija dijagnostičkih protokola u lečenju steriliteta

Dr Mirjana Anđelić – Klinička evauluacija parova sa sterilitetom. Individualizacija dijagnostičkih protokola u lečenju steriliteta

Klinička evauluacija parova sa sterilitetom mogu se grupisati u cetiri kategorije: Analiza sperme Testovi ovulacije Anatomija i funkcija materice i jajovoda Laporaskopija Dijagnostika uterinotubarne patologije Evaluacija morfologije materice i prohodnosti jajovoda je...