ŠTA MI SE TO DOGAĐA?

Od kada si se rodio ili rodila, ti stalno rasteš i razvijaš se. Žuriš da odrasteš, da navršiš još jednu godinu više, da ti dozvole da žvaćeš žvaku, da naučiš da voziš bicikl, da ti spadne prvi zub, da sam pređeš ulicu i još mnogo drugih stvari. I svi oko tebe se čude, mama, tata, bake i tetke, prija-telji i komšije se pitaju kad si pre toliko porastao ili porasla, a kao da si se juče rodio i učio da hodaš i da pričaš. E da. A tek što će sad da se iznenade! Sada, kad se nalaziš u periodu adolescencije, prome-ne će biti toliko brze i brojne, da i tebi samom ponekad neće biti lako da se snađeš.

ADOLESCENCIJA Pitaš se šta je to adolescencija? Adolescencija je period prelaska iz detinjstva u zrelost. Smatra se da je neko adolescent ako ima između 10 i 19 godina. Dakle, ako si navršio ili navršila 10 godina, a još nemaš 19, onda si ti definitivno adolescent. I tako, osim što si sin ili kćerka, brat ili sestra, unuk ili unuka, učenik ili učenica, drug ili drugarica, ti si i adolescent ili adolescentkinja. Ako ti se više dopada, možeš da kažeš za sebe i da si mlada osoba. U mlade ljude se ubrajaju osobe koje imaju između 10 i 24 godine. U periodu adolescencije menja se i razvija tvoje telo, menja se način na koji razmišljaš i osećaš, menjaju se tvoji odnosi sa roditeljima i ostalim članovima porodice, kao i sa vršnjacima. U ovom periodu ti ćeš se mnogo promeniti i na zavšetku adolescencije bićeš odrasla osoba.

PUBERTET Šta je pubertet? Da li su pubertet i adolescencija isto? Nisu. Pubertet je skup telesnih i fizioloških promena koje su vezane pre svega za sazrevanje reproduktivne funkcije. Šta li to sad znači?

Reprodukcija znači razmnožavanje, a ostvarivanje reproduktivne funkcije znači sticanje potomstva. Pubertet se odnosi na promenu izgleda i funkcionisanja tela i kod dečaka i kod devojčica.Na kraju puberteta postiže se sposobnost začeća. Drugačije rečeno, u pubertetu kod devojčica sve promene dovode do toga da se jednom mesečno iz jajnika oslobađa jajna ćelija koja može da bude 7 oplođena, a kod dečaka se u testisu stvaraju spermatozoidi koji mogu da oplode jajnu ćeliju. Dakle, pubertet i adolescencija nisu isto. Pojam pubertet odnosi se samo na telesne promene, a pojam adolescencija na sve promene u tvom životu (telesne prome-ne, promenu načina razmišljanja, promenu osećanja, promenu odnosa sa ljudima oko tebe). Pubertet traje tri, četiri ili pet godina, a adolescencija devet. Pubertet se obično odigrava negde unutar perioda adolescencije. Pubertet obično počinje u uzrastu između 8 i 13 godina kod devojčica i 9 i 14 godina kod dečaka. Smatra se da je kod nekoga pubertet zakasneo ako u uzrastu od 14 godina nema nijednog znaka puberteta. Promene koje se događaju u pubertetu nastaju pod uticajem materija koje se nazivaju hormoni. Promene koje izazivaju hormoni su brojne i burne i ponekad ćeš se osećati kao da nemaš kontrolu nad sopstvenim telom. Možda se pitaš: “Da li sam ja normalan?” ili “Da li se i drugi moji vršnjaci slično osećaju?”. Ne brini. To je nešto nešto što se događa i drugim tvo-jim vršnjacima, a osim toga, vremenom će hormoni ponovo doći u ravnotežu. Mada se ponekad možeš osećati veoma zbunjeno, period puberteta i adolescencije može da bude i veoma uzbudljiv period u tvom životu. Svrha ove brošure je da ti pomogne da razumeš šta ti se događa u pubertetu i da ti pomogne da se lakše sa time nosiš. Dobro je da ovu celu brošuru pročitaju i dečaci i devojčice jer će tako saznati šta se tokom puberteta događa njihovim vršnjacima suprotnog pola.

Nastaviće se….