Evaluacija ovarijalne rezerve

Ovarijalna rezerva predstavlja ostatak populacije primordijalnih folikula tj. kvalitativna i kvantitativna folikularna rezerva prisutna u jajniku. U praktičnom smislu ovarijalna rezerva se može definisati kao broj antralnih folikula (AFC) koji nakon stimulacije sa egzogenim FSH prerastaju u dominantne folikule. Žene sa normalnom ovarijalnom rezervom mogu razviti 8-10 dominantnih folikula u odgovoru na konvencionalnu ovarijalnu stimulaciju. Iako je starost žene najvažnija determintanta ovarijalne rezerve postoje određene individualne varijacije. Zbog toga postoje testovi utvrđivanja ovarijalne rezerve koji omogućavaju individualnu prognozu dobijanje broja ovocita nakon ART-a kao i predikciju stope živorođenog detet. Serumska koncetracija FSH, AFC su najčešči testovi za ovarijalnu rezervu. Smatra se da je AFC najbolji prediktor odgovora na ovarijalnu stimulaciju. Serumska koncetracija AMH može da identifikuje pacijentkinje sa rizikom za ekstreme u odgovoru na stimulaciju. Evaluacija ovarijalne rezerve omogućava identifikaciju pacijentkinja, koje inače imaju normalne menstrualne cikluse, koje će bolje odnosno lošije reagovati na stimulaciju gonadotropinima, u odnosu na očekivani odgovor s obzirom na njihove godine starosti. Teorijski ovo omogućava kliničarima da individualizuju tretman i prilagode postojeće protokole menjajući dužinu stimulacije i količinu leka. Iako koncentracija AMH pokazuje ovarijalnu rezervu, ona je loš prediktor stope živorođenosti nakon IVF-a. Na osnovu ovoga ovarijalna rezerva se tačno može utvrditi tek nakon ovarijalne stimulacije.

Ukoliko se suočavate sa problemom steriliteta i potreban Vam je izuzetno uspešan individualni i personalizovani pristup, zakažite konsultacije kod dr Mirjane Anđelić, lekara sa višedecenijskim uspehom u lečenju steriliteta i vođenju trudnoća kod velikog broja parova u zemlji i inostranstvu.

Dr Mirjana Anđelić spec. ginekologije i akušerstva, subspecijalista steriliteta i fertiliteta

Brojevi telefona: +381 21 301 06 81 +381 62 787 578

Email: ordinacija@drandjelic.rs