Dr Mirjana Anđelić – Individualizacija embriotransfera kod parova sa sterilitetom. Individualizacija dijagnostičkih protokola u lečenju steriliteta

Dr Mirjana Anđelić – Individualizacija embriotransfera kod parova sa sterilitetom. Individualizacija dijagnostičkih protokola u lečenju steriliteta

Dr Mirjana Anđelić : Problem steriliteta u savremenom društvu je sve veći, jer je percepcija društva za ovaj problem veća, mada je incidenca i prevalenca ovog problema prilično konstantna. Veliki napredak u dijagnostičkim i prognostičkim mogućnostima kao i nesagledive...