FSH (Folikulo-stimulirajući  hormon) i AMH (Anti-Milerijanov hormon)  – Kasno ali ne prekasno, pametan način da ostanete trudni

FSH (Folikulo-stimulirajući hormon) i AMH (Anti-Milerijanov hormon) – Kasno ali ne prekasno, pametan način da ostanete trudni

FSH (Folikulo-stimulirajući  hormon)  AMH (Anti-Milerijanov hormon) Koliko vam je jajnih ćelija ostalo? Postoji nekoliko načina da se više ili manje pouzdano sazna vaša ovarijalna rezerva. Možda ste čuli za online testove koji pomažu da se otkrije koliko vam je...