EKSPERTNI  ULTRAZVUČNI PREGLED  BLIZANACA

i

VUKAŠIN I DUNJA 6. GODINA POSLE

HVALA DIVNOJ MAMI SUZANI NA FOTOGRAFIJAMA

Ginekološko akušerska ordinacija Anđelić – Ekspertni ultrazvučni pregled trudnice.

Zakažite ultrazvučni pregled trudnoće ili ekspertni ultrazvučni pregled kod dr Mirjane Anđelić,

lekara sa višedecenijskim iskustvom u uspešnom vođenju trudnoća kod velikog broja parova u Srbiji i inostranstvu.

Ordinacija Anđelić, brojevi telefona: +381 21 301 06 81, +381 62 787 578

Email: ordinacija@drandjelic.rs

Ginekološka ordinacija Anđelić Novi Sad https://drandjelic.rs

Trudnoća i rođenje su najlepši momenti u životu žene. Imajući to na umu,omogućili smo Vam da se što više približite bebi, da dobijete predstavu kako ona izgleda i da posmatrate kako se beba ponaša tj da, dok je još u stomaku, uočite i njen karakter. Ultrazvuk u trudnoći omogućava praćenje svakoga detalja u toku razvoja Vaše bebe. 4D ultrazvukom obezbeđujemo tehnološki najnapredniji pregled koji predstavlja trodimenzionalnu sliku vaše bebe u datom trenutku. Drugim rečima možete videti pokrete vaše bebe koja je prikazana u sve tri dimenzije u prostoru, odnosno veoma realno. Ovi pregledi se snimaju i svaka pacijentkinja dobija video zapis pregleda i/ili fotografije bebe. Roditelji se prijatno iznenadi izgledom i pokretima fetusa, koji su veoma nalik izgledu i pokretima nerođene bebe, jer je kod nas praksa da i partner trudnice, ukoliko želi, bude prisutan u toku ovih pregleda. Pošto roditelji dobiju video zapis, to znači da kasnije, kod kuće mogu posmatrati bebu I njene pokrete, time se stvara jedinstvena povezanost između bebe i roditelja. Ponekad se lice bebe ili pokreti ne vide. Rrazlog tome može biti pozicija bebe, tj. kada je ona licem okrenuta ka kičmi majke. Uprkos različitim studijama u poslednjih 30 godina, nije dokazana štetnost ultrazvuka ni za bebu ni po majku.

Ukoliko ste trudni i želite da vidite svoju bebu, 4D ultrazvuk je najbolji izbor, a jasne slike se mogu videti tokom cele trudnoće. Trudnoću je moguće videti ultrazvučnim pregledom, već nakon 3 nedelje od oplodnje ili nakon 5-7 dana od izostanka menstruacije.

Prvi UZV pregled u trudnoći je važan iz nekoliko razloga:

• da se utvrdi mesto trudnoće, tj. da li je trudnoća u materici ili van nje (što je nepoželjan nalaz),

• da se utvrdi vitalnost trudnoće,

• broj plodova i

• verovatni termin porođaja.

Nakon ovog prvog UZV pregleda, ukoliko je trudnoća bez komplikacija, naredni pregled se vrši između 12-te i 14-te nedelje gestacijske starosti. Gestacijska starost trudnoće je „prava starost“ trudnoće uvećana za 2 nedelje. U ovom periodu se pregleda cela beba i traže se UZV markeri za urođena hromozomska oboljenja. Najvažniji marker je „nabor kože vrata“. Što je nabor deblji, veća je verovatnoća da beba boluje od neke hromozomopatije ili srčane mane. U istom periodu potrebno je, iz krvi trudnice uraditi koncentraciju biohemijskih supstanci koje potiču iz organizma bebe, a koji upotpunjuju izračunavanje rizika od hromozomskih anomalija. Poseta ginekologu svakog meseca je rutinska preporuka. U toku ovih poseta obavezno se meri telesna masa trudnice i krvni pritisak, a potom se proveri stanje bebe ultrazvučnim pregledom.

Drugi ekspertni UZV pregled podrazumeva proširenu biometriju ploda, merenje velićine i procena izgleda moždanih struktura (malog mozga, moždanih komora, krvnih sudova), izgled lica ,detaljan pregled srca (četvorošupljinski i petošupljinski prikaz, pregrade između komora i između pretkomora, izlazak velikih krvnih sudova (aorte i arterije pulmonalis). On se obično radi između 20-te i 24-te gestacijske nedelje. Na svakom UZV pregledu pregleda se izgled i položaj posteljice, količina plodove vode, dužina grlića materice, a na nekim pregledima radi se i tzv.

Doppler pregled krvnih sudova ploda i materične arterije majke. Pred kraj trudnoće vrše se učestalije kontrole srčanog rada, merenje količine plodove vode i utvrđuje se stanje porođajnog puta. Primetili smo da se trudnoća, u poslednjoj deceniji pretvorila u “lov na Downov sindrom”, te su trudnice zabrinute ili čak i depresivne. U toku svakog pregleda izdvaja se onoliko vremena koliko je trudnici potrebno da iznese sve svoje strahove i dileme i da uz razgovor sa svojim ginekologom iste prevaziđe. Činimo sve da trudnoća bude početak jednog predivnog, doživotnog stanja koje se zove roditeljstvo!