Zakažite ginekološki pregled kod ginekologa dr Klara Birinji Milosavljević eksperta iz oblasti ginekologije

i vođenja trudnoća

Brojevi telefona:

+381 21 301 06 81

+381 62 787 578

Email:

ordinacija@drandjelic.rs

Ginekološko akušerska ordinacija Anđelić

Teodora Pavlovića 1

Biografija konsultanta – Dr Klara Birinji Milosavljević  

Dr Klara Birinji Milosavljević – specijalista ginekologije i akušerstva .

Specijalisticke studije, dr Klara Birinji Milosavljević, završila je na Klinici za ginekologiju i akušrerstvo 

u Novom Sada, januara 2017 godine . 

Od 2017. do 2021. godine  dr Klara Birinji Milosavljević je zaposlena na mestu  šef službe za zaštitu žena

u Domu Zdravlja Irig.

Od 2021. godine, dr Klara Birinji Milosavljević, prelazi u Dom Zdravlja  Novi Sad,

Dr Klara Birinji Milosavljević se dodatno edukuje iz oblasti perinatologije i ultrazvučne dijagnostike 

u perinatologiji , a potom iz kolposkopsije,

Dr Klara Birinji Milosavljević je završila  Nacionalnu  školu kolposkospije u Beogradu.

Dr Klara Birinji Milosavljević se kontinuirano edukuje iz oblasti dečije ginekologije.

Zakažite ginekološki pregled kod ginekologa dr Klara Birinji Milosavljević eksperta iz oblasti ginekologije

i vođenja trudnoća

Brojevi telefona:

+381 21 301 06 81

+381 62 787 578

Email:

ordinacija@drandjelic.rs

Ginekološko akušerska ordinacija Anđelić

Teodora Pavlovića 1