Dr Mirjana Anđelić – Reveal Regal laser – Primena u ginekologiji. Snimak praktičnog dela.

Dr Mirjana Anđelić – Reveal Regal laser – Primena u ginekologiji. Snimak praktičnog dela.

Tim ordinacije Anđelić učestvovao na edukaciji – Reveal Regal laser – primena u ginekologijiDrugi dan prezentacije praktična primene novog diodnog lasera Regal u ginekologiji, sa eminentnim predavačem, ginekologom iz Bugarske dr Dimitrom Cvetkovim.Bolnica ST Medica...
Dr Mirjana Anđelić – Član organizacionog odbora 11. SIMPOZIJUMA DEČIJE I ADOLESCENTNE GINEKOLOGIJE SRBIJE sa međunarodnim učešćem

Dr Mirjana Anđelić – Član organizacionog odbora 11. SIMPOZIJUMA DEČIJE I ADOLESCENTNE GINEKOLOGIJE SRBIJE sa međunarodnim učešćem

Dr Mirjnana Anđelić – Član organizacionog odbora 11. SIMPOZIJUMA DEČIJE I ADOLESCENTNE GINEKOLOGIJE SRBIJE sa međunarodnim učešćem Zbog svoje izuzetne stručnosti i značajnog iskustva iz oblasti dečije ginekologije, dr Mirjana Anđelić je pozvana da bude deo...