Dr Mirjana Anđelić učestvovala na edukaciji u organizaciji kompanije  Magna Pharmacia doo,  Beograd, novog ovlašćenog distributera za ultrazvučne aparate proizvođača GE Healthcare.

U okviru GE Voluson Users Day predavači su bili eminentni stručnjaci GE specijalisti, Ioannis Dimitrakopoulos i Michael Haizinger.

Edukacija je obavljena na najsavremenijim ginekološkim ultrazvučnim aparataima GE Voluson S8 i E8.

Ordinacija Anđelić je u cilju pobočjšanja dijagnostike svojih pacijentkinja, početkom aprila kupila potpuno nov, najsavremeniji ultrazvučni aparat GE S8.

S obzirom na stručni ugled, iskustvo, znanje i ekspertizu iz oblasti ginekološke ultrazvučne dijagnostike i ultrazvučne dijagnostike trudnoće, dr Mirjana Anđelić je pozvana da uzme učešće u praktičnom delu edukacije.

Pacijenti ginekološko akušerske ordinacije Anđelić,  zaslužuju najkvalitetniju i najstručniju zdravstvenu uslugu. Iz tog razloga, od osnivanja, strategija ordinacije je konstantno stručno usavršavanje svih zaposlenih i konsultanata kao i praćenje svih novina u procedurama lečenja, novih lekova i medicinskih sredstava koji mogu doprineti kvalitetnijem i uspešnijem lečenju pacijentkinja ordinacije Anđelić.

Cilj su savremenije i uspešnije metode lečenja i  zadovoljstvo sadašnjih i budućih pacijentkinja.

Ukoliko Vam je potreban izuzetno uspešan individualni i personalizovani pristup u dijagnostici i lečenju, zakažite pregled kod dr Mirjane Anđelić,  lekara sa višedecenijskim iskustvom I ekspertizom iz oblasti ginekološkog ultrazvuka kao i ekspertnog ultrazvučnog pregleda u trudnoći što je rezultovalo uspešnom vođenju trudnoća, kod velikog broja parova u Srbiji i inostranstvu.

Ginekološko akušerska ordinacija Anđelić

Teodora Pavlovića 1

Novi Sad

Brojevi telefona:

+381 21 301 06 81

+381 62 787 578

Email: ordinacija@drandjelic.rs