O prevenciji karcinoma dojke za Televiziju Kopernikus i Novosadsku TV, govorila Docent. dr Nataša Prvulović Bunović, spec. radiologije, sub.spec onkologije, načelnica centra za imidžing dijagnostiku, instituta za onkologiju Vojvodine i konsultant za dijgnostiku bolesti dojke ordinacije Anđelić.

Ultrazvučni pregled dojki, BRCA genetsko testiranje, Mamografija su samo neke od metoda prevencije I ranog otkrivanja karcinoma dojke

Budite odgovorni prema svom zdravlju, zakažite BRCA genetsko testiranje ili ultrazvučni pregled dojki kod Docenta dr. Nataše Prvulović Bunoviću u ordinaciji Anđelić na sledeće brojeve:

+381 21 301 06 81

+381 62 787 578

E-mail – ordinacija@drandjelic.rs

Ginekološko akušerska ordinacija Anđelić

Teodora Pavlovića 1

Novi Sad

NAJVAŽNIJI FAKTORI KOJI UZROKUJU NASTANAK KARCINOMA DOJKE?

Faktori rizika predstavljaju osobine, zbivanje ili navike pojedinca, grupe ili zajednice koje povećavaju pojavu obolenja.

Faktore rizika možemo podeliti u 4 grupe:

 1. Nepromenljivi faktori: pol, godine života, nasleđe, porodična istorija, lična istorija karcionoma dojke, dug period menstrualnog ciklusa, prethodne operacije nekih benignih promena u dojkama, zračenje grudnog koša u vreme rasta i razvoja dojki, rasna i etnička pripadnost, izrazito gusto-žlezdano tkivo dojke.
 2. Faktori vezani za životni stil-promenljivi faktori : rađanje, dojenje, hormonska terapija, gojaznost, konzumacija alkohol i fizička neaktivnost.
 3. Faktori koji nisu dovoljno razjašnjeni: vrsta ishrane odnosno unos vitamina i pušenje
 4. Kontraverzni faktori ili laički faktori za koje medicina nema dokaze: česti pobačaji, noćni ili smenski rad, upotreba dezodoransa, nenošenje grudnaka, ugradnja implantata.

Ko treba da uradi analizu ispitivanja polimorfizama u BRCA1 i BRCA 2 genima?

BRCA testiranje podrazumeva vađenje krvi odakle se determiniše da li imate mutacije (promene) u naslednom materijalu (DNK) koje povećavaju rizik od karcinoma dojke. Mutacije BRCA 1 ili BRCA 2 gena značajno povećavaju rizik od nastanka

 • Karcinoma dojke
 • Karcinoma muške dojke
 • Karcinoma jajnika
 • Karcinoma prostate
 • Karcinoma pankreasa
 • Melanoma

Kome savetujemo da se testira?

 • Osobi oboleloj od karcinoma dojke pre 45.godine
 • Osobi oboleloj od karcinoma dojke pre 50. godine uz drugi primarni karcinom dojke, sa 1 ili više rođakom sa karcinomom dojke.
 • Osobi oboleloj od tripl negativnoj karcinoma dojke sa 60 ili manje godina
 • Osobi sa istorijom 2 ili više različita karcinoma, bez obzira na lokalizaciju • Osobi oboleloj od karcinoma jajnika
 • Muškoj osobi sa karcinomom dojke
 • Osobi sa istorijom karcinoma dojke uz 1 ili više rođaka obolelih od karcinoma dojke pre 50.godine, 2 ili više rođake obolele od karcinoma dojke u bilo kojim godinama, 1 ili više rođaka obolelih od karcinoma muške dojke ili 2 ili više rođaka sa karcinomom prostate ili pankreasa
 • Osobi oboleloj od karcinoma prostate ili pankreasa sa 2 ili više rođaka sa BRCA udruženim karcinomom • Ko ima 2 ili više rođake obolele od karcinoma dojke pre 45.godine (majku, oca, blizanca ili dete)
 • Ko ima rođaka ili rođaku sa BRCA 1 ili BRCA 2 mutacijama Idealno bi bilo da se osoba obolela od karcinoma dojke ili jajnika testira. U slučaju negativnog rezultata ne postoji potreba da se naslednici testiraju

DRAGE DAME NEMOJTE ČEKATI DA PRIMETITE BILO KAKVU PROMENU U DOJKAMA DA SE OBRATITE LEKARU. VRŠITE REDOVNE GODIŠNJE ILI DVOGODIŠNJE KLINIČKE PREGLEDE DOJKI KOD SVOG LEKARA/GINEKOLOGA ILI HIRURGA-ONKOLOGA , KAO I ULTRAZVUČNE I MAMOGRAFSKE PREGLEDE KOD RADIOLOGA. OVIM PREGLEDIMA SE NE MOŽE SPREČITI POJAVA TUMORA ALI SE ON MOŽE UOČITI DOK JE MALI, U PRVOM, POČETNOM- INVAZIVNOM ILI ŠTO JE MNOGO BOLJE PREINVAZIVNOM (IN SITU) STADIJUMU, KADA SU ŠANSE ZA IZLEČENJE VELIKE. NAKON ULTRAZVUČNOG PREGLEDA DOJKI DOBIĆETE JASNU PREPORUKU OD RADIOLOGA KADA TREBA URADITI NAREDNI PREGLED I KOJOM METODOM.

Budite odgovorni prema svom zdravlju, zakažite BRCA genetsko testiranje ili ultrazvučni pregled dojki kod Docenta dr. Nataše Prvulović Bunoviću u ordinaciji Anđelić na sledeće brojeve:

+381 21 301 06 81

+381 62 787 578

E-mail – ordinacija@drandjelic.rs

Ginekološko akušerska ordinacija Anđelić

Teodora Pavlovića 1

Novi Sad