Ukoliko vam je potreban ultrazvučni pregled, punkcija dojki, biopsija dojki ili BRCA genetsko testiranje, zakažite pregled kod ekspert sa više decenijskim iskustvom iz oblasti dijagnostike bolesti dojke, sub. spec. onkologije, specijalista radiologije, doc. dr Nataše Prvulović Bunović.

Link na biografiju – https://drandjelic.rs/2019/12/19/biografija-konsultanta-doc-dr-natasa-prvulovic-bunovic/

Zakažite pregled telefonom na sledeće brojeve:

+381 21 301 06 81 ili

+381 62 787 578

E-mail – ordinacija@drandjelic.rs

Ginekološko akušerska ordinacija Anđelić

Teodora Pavlovića 1

Novi Sad

Docent dr. Nataša Prvulović Bunoviću – Pregled dojki pre i nakon ugradnje silikonskih implantata

Augmentacija predstavlja hiruršku proceduru uvećanja dojki. To podrazumeva postavljanje implantata (proteza) ispod tkiva dojki ili grudnog mišića.  Za neke žene augmentacija se vrši kako bi dojke izgledale lepše, bolje, podignutije ili veće, kako bi se one bolje osećale, dok za druge žene to predstavlja deo lečenja različitih dobroćudnih ili zloćudnih stanja stanja (npr.korekcija nakon različitih operativnih procedura ili kao deo lečenja maligniteta dojke).

Pre odluke o uvećanju dojki NEOPHODNO je da se dojke pregledaju kod radiologa, da se utvrdi ili isključi postojanje dobroćudnih promena, kao i da se isključe sumnjive promene.

Pregled dojki pred planiranu intervenciju, zavisno od vaših godina, treba započeti sa ultrazvučnim pregledom. Ukoliko ste stariji od 40 godina obavezno je uraditi i mamografski pregled, što će vam i vaš hirurg preporučiti.

Nakon uvećanja dojki potrebno je nastaviti sa redovnim rutinskim pregledima dojki na godišnjem nivou. Dojke sa implantima se uvek pregledaju ultrazvukom, a na 2 godine se vrši standardan mamografski pregled. U izuzetno malom procentu slučajeva mamografski pregled dojki sa implantima se otežano izvodi, a izuzetno retko zbog veličine ili oblika dojki nije ga moguće uraditi.

U situacijama kada postoji sumnja na neku od ranih ili kasnih komplikacija ugradnje implantata dijagnostički algoritam pregleda dojki zavisi od kliničke slike i tegoba koje pacijentkinja ima. Takođe dojke sa implantima se trebaju rutinski pregledati, na godišnjem nivou.

U dijagnostičkom sledu radiolog tada daje mišljenje da li je uz ultrazvuk i/ili mamografiju potrebno uraditi i dodatni pregled dojki pomoću magnetne rezonantce. Primenom jedne, dve ili tri navedene dijagnostiče procedure , zavisno od individualne situacije, radiolog sa visokom sigurnošću može postaviti dijagnozu koja će usmeriti dalje lečenje ukoliko bude potrebno.

Ukoliko vam je potreban ultrazvučni pregled, punkcija dojki, biopsija dojki ili BRCA genetsko testiranje, zakažite pregled kod ekspert sa više decenijskim iskustvom iz oblasti dijagnostike bolesti dojke, sub. spec. onkologije, specijalista radiologije, doc. dr Nataše Prvulović Bunović.

Link na biografiju – https://drandjelic.rs/2019/12/19/biografija-konsultanta-doc-dr-natasa-prvulovic-bunovic/

Zakažite pregled telefonom na sledeće brojeve:

+381 21 301 06 81 ili

+381 62 787 578

E-mail – ordinacija@drandjelic.rs

Ginekološko akušerska ordinacija Anđelić

Teodora Pavlovića 1

Novi Sad