Ukoliko se i Vaš partner i Vi suočavate sa problemom steriliteta i potreban Vam je izuzetno uspešan individualni i personalizovani pristup, zakažite konsultacije kod dr Mirjane Anđelić, lekara sa decenijskim uspehom u lečenju steriliteta i vođenju trudnoća kod velikog broja parova u zemlji i inostranstvu. Dr Mirjana Anđelić spec. ginekologije i akušerstva, subspecijalizacijaliste steriliteta i fertiliteta.

Ginekološko ordinacija Anđelić

Teodora Pavlovića 1

Novi Sad  

Brojevi telefona:

+381 21 301 06 81

+381 62 787 578

Email:

ordinacija@drandjelic.rs

Lečenje steriliteta može biti dugotrajan i stresan proces za svaki par. Kako se standardni protokoli lečenja neplodnosti zasnivaju na „prosečnoj ženi i muškarcu“, po istraživanju iz 2019 godine, za više od 30 procenata pacijenata neophodan je personalizovani pristup vantelesnoj oplodnji.

Personalizovana medicina se ne sastoji isključivo u lečenju ili čak preveniranju bolesti za svakog pacijenta. Ona je način razmišljanja i delovanja. Personalizovano lečenje steriliteta  je prilagođavanje medicinskog tretmana individualnim karakteristikama svakog pacijenta.

Za ovakav pristup pacijentima potrebno je znanje, iskustvo, posvećenost i humani pristup kao i konstantna edukacija i ulaganje u medicinsku opremu i nove tehnologije. Vrednosti na kojima je zasnovana gunekološka ordinacija Anđelić. Personalizovani pristup lečenju steriliteta značajno povećava uspešan ishod – trudnoću, a značajno smanjuje stress, neizvesnost i strah kod parova koji ulaze u ovaj process.

Pre samog procesa vantelesne oplodnje, dr Mirjana Anđelić primenjuje i manje invazivne metode lečenja steriliteta. Personalizovano lečenje steriliteta  je prilagođavanje medicinskog tretmana individualnim karakteristikama svakog para. Novi pristup  podrazumeva potpunu posvećenost parovima koji ulaze u process lečenja steriliteta u ordinaciji Anđelić. Humani pristup problemu, precizna dijagnoza, analiza, razgovor, poverenje i kreiranje najoptimalnije terapije. Ovakav pristup lečenju steriliteta značajno povećava uspešan ishod – trudnoću, a značajno smanjuje stres, neizvesnost i strah kod parova koji ulaze u ovaj process.

Dr Mirjana Anđelić spec. ginekologije i akušerstva, sub. spec. steriliteta i fertiliteta, je ovlaščena i obavlja postupke vantelesne oplodnje iz Nacionalnog program Vantelesne oplodnje finansiran od strane RFZO u saradnji sa Specijalnom ginekološkom bolnicom Ferona iz Novog Sada. Ukoliko se suočavate sa problemom steriliteta i ispunjavate neophodne uslove za Nacionalni program za sve informacije kontaktirajte ordinaciju Anđelić.

Konstantna edukacija, višedecenijsko iskustvo, najsavremenija oprema i individualni pristup svakom pacijentu čine dr Mirjanu Anđelić izuzetno uspešnom u lečenju steriliteta. Po uspešnom okončanju lečenja steriliteta i željenoj trudnoću, personalizovani pristup u ordinaciji Anđelić, se nastavlja kroz praćenje trudnoće, porođaj i dalju brigu o Vašem reproduktivnom zdravlju.

Ukoliko se i Vaš partner i Vi suočavate sa problemom steriliteta i potreban Vam je izuzetno uspešan individualni i personalizovani pristup, zakažite konsultacije kod dr Mirjane Anđelić, lekara sa decenijskim uspehom u lečenju steriliteta i vođenju trudnoća kod velikog broja parova u zemlji i inostranstvu. Dr Mirjana Anđelić spec. ginekologije i akušerstva, subspecijalizacijaliste steriliteta i fertiliteta.

Ginekološko ordinacija Anđelić

Teodora Pavlovića 1

Novi Sad  

Brojevi telefona:

+381 21 301 06 81

+381 62 787 578

Email:

ordinacija@drandjelic.rs