Anđelčić Natalija na ultrazvučnom snimku u 28-oj nedelji trudnoće i po rođenju, u prvoj poseti ordinaciji Anđelić.

Hvala Nataliji i mami na poseti, ulepšali su nam dan i još jednom nas podsetili na važnost i zadovoljstvo posla kojim se bavimo.

Zakažite ultrazvučni pregled trudnoće ili ekspertni ultrazvučni pregled kod dr Mirjane Anđelić, lekara sa višedecenijskim iskustvom u uspešnom vođenju trudnoća kod velikog broja parova u Srbiji i inostranstvu.

Ukoliko se suočavate sa problemom steriliteta i potreban Vam je izuzetno uspešan individualni i personalizovani pristup, zakažite konsultacije kod dr Mirjane Anđelić, lekara sa višedecenijskim uspehom u lečenju steriliteta kod velikog broja parova u zemlji i inostranstvu.

Dr Mirjana Anđelić spec. ginekologije i akušerstva, subspecijalista steriliteta i fertiliteta

Ginekološko akušerska ordinacija Anđelić

Teodora Pavlovića 1

Novi Sad

Brojevi telefona:

+381 21 301 06 81

+381 62 787 578

Email: ordinacija@drandjelic.rs

Trudnoća i rođenje

Trudnoća i rođenjesu najlepši momenti u životu žene. Imajući to na umu,omogućili smo Vam da se što više približite bebi, da dobijete predstavu kako ona izgleda i da posmatrate kako se beba ponaša tj da, dok je još u stomaku, uočite i njen karakter. Ultrazvuk u trudnoći omogućava praćenje svakoga detalja u toku razvoja Vaše bebe. 4D ultrazvukom obezbeđujemo tehnološki najnapredniji pregled koji predstavlja trodimenzionalnu sliku vaše bebe u datom trenutku.

Drugim rečima možete videti pokrete vaše bebe koja je prikazana u sve tri dimenzije u prostoru, odnosno veoma realno. Ovi pregledi se snimaju i svaka pacijentkinja dobija video zapis pregleda i/ili fotografije bebe.

Roditelji se prijatno iznenadi izgledom i pokretima fetusa, koji su veoma nalik izgledu i pokretima nerođene bebe, jer je kod nas praksa da i partner trudnice, ukoliko želi, bude prisutan u toku ovih pregleda. Pošto roditelji dobiju video zapis, to znači da kasnije, kod kuće mogu posmatrati bebu I njene pokrete, time se stvara jedinstvena povezanost između bebe i roditelja. Ponekad se lice bebe ili pokreti ne vide. Rrazlog tome može biti pozicija bebe, tj. kada je ona licem okrenuta ka kičmi majke. Uprkos različitim studijama u poslednjih 30 godina, nije dokazana štetnost ultrazvuka ni za bebu ni po majku.

Ukoliko ste trudni i želite da vidite svoju bebu, 4D ultrazvuk je najbolji izbor, a jasne slike se mogu videti tokom cele trudnoće. Trudnoću je moguće videti ultrazvučnim pregledom, već nakon 3 nedelje od oplodnje ili nakon 5-7 dana od izostanka menstruacije.

Prvi UZV pregled u trudnoći je važan iz nekoliko razloga:

  • da se utvrdi mesto trudnoće, tj. da li je trudnoća u materici ili van nje (što je nepoželjan nalaz),
  • da se utvrdi vitalnost trudnoće,
  • broj plodova i
  • verovatni termin porođaja.

Nakon ovog prvog UZV pregleda, ukoliko je trudnoća bez komplikacija, naredni pregled se vrši između 12-te i 14-te nedelje gestacijske starosti. Gestacijska starost trudnoće je „prava starost“ trudnoće uvećana za 2 nedelje. U ovom periodu se pregleda cela beba i traže se UZV markeri za urođena hromozomska oboljenja. Najvažniji marker je „nabor kože vrata“. Što je nabor deblji, veća je verovatnoća da beba boluje od neke hromozomopatije ili srčane mane.

U istom periodu potrebno je, iz krvi trudnice uraditi koncentraciju biohemijskih supstanci koje potiču iz organizma bebe, a koji upotpunjuju izračunavanje rizika od hromozomskih anomalija.

Poseta ginekologu svakog meseca je rutinska preporuka. U toku ovih poseta obavezno se meri telesna masa trudnice i krvni pritisak, a potom se proveri stanje bebe ultrazvučnim pregledom.

Drugi ekspertni ultrazvučni pregled trudnice

podrazumeva proširenu biometriju ploda, merenje velićine i procena izgleda moždanih struktura (malog mozga, moždanih komora, krvnih sudova), izgled lica ,detaljan pregled srca (četvorošupljinski i petošupljinski prikaz, pregrade između komora i između pretkomora, izlazak velikih krvnih sudova (aorte i arterije pulmonalis).

On se obično radi između 20-te i 24-te gestacijske nedelje. Na svakom UZV pregledu pregleda se izgled i položaj posteljice, količina plodove vode, dužina grlića materice, a na nekim pregledima radi se i tzv.

Doppler pregled krvnih sudova ploda i materične arterije majke.

Pred kraj trudnoće vrše se učestalije kontrole srčanog rada, merenje količine plodove vode i utvrđuje se stanje porođajnog puta. Primetili smo da se trudnoća, u poslednjoj deceniji pretvorila u “lov na Downov sindrom”, te su trudnice zabrinute ili čak i depresivne. U toku svakog pregleda izdvaja se onoliko vremena koliko je trudnici potrebno da iznese sve svoje strahove i dileme i da uz razgovor sa svojim ginekologom iste prevaziđe.

Činimo sve da trudnoća bude početak jednog predivnog, doživotnog stanja koje se zove roditeljstvo!

Zakažite ultrazvučni pregled trudnoće ili ekspertni ultrazvučni pregled kod dr Mirjane Anđelić, lekara sa višedecenijskim iskustvom u uspešnom vođenju trudnoća kod velikog broja parova u Srbiji i inostranstvu.

Ukoliko se suočavate sa problemom steriliteta i potreban Vam je izuzetno uspešan individualni i personalizovani pristup, zakažite konsultacije kod dr Mirjane Anđelić, lekara sa višedecenijskim uspehom u lečenju steriliteta kod velikog broja parova u zemlji i inostranstvu.

Dr Mirjana Anđelić spec. ginekologije i akušerstva, subspecijalista steriliteta i fertiliteta

Ginekološko akušerska ordinacija Anđelić

Teodora Pavlovića 1

Novi Sad

Brojevi telefona:

+381 21 301 06 81

+381 62 787 578

Email: ordinacija@drandjelic.rs