Prof. dr Nataša Prvulović Bunović, spec. radiologije, sub.spec. onkologije – Ultrazvučni pregled, punkcija i biosija dojki.

Ultrazvučni pregled dojki, BRCA genetsko testiranje, Mamografija su samo neke od metoda prevencije i ranog otkrivanja karcinoma dojke Budite odgovorni prema svom zdravlju, zakažite BRCA genetsko testiranje ili ultrazvučni pregled dojki kod Prof. dr Nataše Prvulović Bunović, spec. radiologije, sub.spec. onkologije,  u ordinaciji Anđelić na sledeće brojeve:

+381 21 301 06 81

+381 62 787 578

E-mail – ordinacija@drandjelic.rs

Ginekološko akušerska ordinacija Anđelić

Teodora Pavlovića 1 Novi Sad

Ultrazvučni pregled dojki

UZ pregled dojke (ultrazvučni pregled dojki) je jednostavan, bezbolan i visoko senzitivan pregled u otkrivanju promena u dojkama, naravno,  uz uslov da se vrši na savremenom uređaju i da ga izvodi specijalno edukovan radiolog. Pregled traje desetak minuta, nije škodljiv i može se ponavljati više puta. 

Nije neophodna nikakva posebna priprema za izvođenje ultrazvučnog pregleda dojki,a poželjno ga je vršiti u prvoj polovini menstrualnog ciklusa (od 5.do 10.dana). Ukoliko primetite čvor u dojci ili pazuhu, crvenilo i toplotu kože, kao i prilikom povrede ODMAH se javite na pregled.

UZ pregled dojke se preporučuje i u sklopu pripreme za vantelesnu oplodnju.

Šta očekujemo od ultrazvučnog pregleda dojki?

Ultrazvukom se jasno može diferencirati da li je čvor cistične ili mekotkivne strukture. Cistične promene su jasno ograničene kolekcije tečnog sadržaja, dok su mekotkivne promene građene od čvrstog tkiva. Ukoliko se uoči cista, a veličine je 2 i više cm može se jednostavno pod kontrolom ultrazvuka evakuisati njen tečan sadržaj (može se izvršiti  punkcija). Ukoliko je čvor mekotkivne prirode i svih ultrazvučnih karateristika benigne prirode tada se može ultrazvukom pratiti njegova brzina rasta i eventualno izmena strukture u periodima od 6-12 meseci, a ukoliko imamo i najmanji stepen sumnje da čvor može biti zloćudan tada možemo pod kontrolom ultrazvuka uraditi “core biopsiju” – biopsiju debelom iglom i načiniti mamografski pregled.

U izvesnim situacijama neophodno je dobiti informaciju više i tada upućujemo pacijentinje na pregled dojki  pomoću magnetne rezonance.

Kako se vrši ultrazvučni pregled dojki?

Pregled je jednostavn, brz i bez dokazanog štetnog efekta. Potrebno je skinuti odeću i leći na krevet za pregled. Prema potrebi pacijentinja se može staviti u bočni ili polubočni položaj sa podignutim rukama iznad glave. Ujedno dok se pregledaju dojke obavezno se pregledaju i obe pazušne jame. Ukoliko se detektuje sumnjiva promena tada se u sklopu pregleda vrši i ultrazvučni pregled loko-regionalnih limfnih čvorova vrata i predela iznad i ispod ključne kosti.

Koliko često se vrši pregled?

Standardno se pregled vrši na godinu dana, a ukoliko se vrši i mamografski pregled tada ultrazvuk može biti dopunski način pregleda ukoliko je to potrebno. Za gospođe koje rade skrining naizmenično pregledamo dojke mamografski i ultrazvukom, na godinu dana. Ukoliko se uoče promene dobroćudnih odlika ultrazvuk se može vršiti na godinu dana, ali i na 6 meseci ukoliko za to postoji razlog. Kada se dijagnostikuju promene zloćudnih odlika tada se pod kontrolom ultrazvuka može uraditi njihova biopsija , dobijen uzorak tkiva se šalje na patohistološku analizu kojom se postavlja definitivna dijagnoza.

Kada započeti sa ultrazvučnim pregledom dojki?

Ne postoji jasna granica kada je neophodno započeti sa pregledima dojki. Savetujemo da se vri redovno , godišnje od navršene 25.godine života bez obzira da li imate ili nemate tegoba sa dojkama. Savetuje se ultrazvučni pregled dojki pre započinjanja hormonske terapije  bilo u sklopu lečenja, uvođenja kontracepcije ili u okviru pripreme za vantelesnu oplodnju. Preglede, u slučaju duže hormonske terapije možete vršiti i na 6 meseci, obzirom da nema dokazanih štetnih efekata, a od pregleda možete imati koristi.

Kada se pojave tegobe-bolne i osetljive dojke, kada se primeti čvor u dojci ili pazuhu ili uočite bilo kakvu promenu kože , njenog izgleda ili boje nemojte čekati nego se javite na pregled ODMAH. U tim situacijama će se nakon ultrazvučnog uraditi i mamografski pregled ukoliko postoji razlog.

Pacijentkinje lečene od karcinoma dojke prvih 10 godina od operacije vrše redovne , godišnje preglede dojki mamografski, a ukoliko potreba indikuje se i ultrazvučni pregled zavisno od veličine i strukture njihovih dojki.

Ultrazvučno vođena biopsija dojke

Core biopsija ili “biopsija debelom iglom”  predstavlja uzimanje uzorka tkiva iz čvora ili sumnjivog dela tkiva dojke. Iako u nazivu procedure stoji da se vrši debelom iglom, ne treba zbog toga brinuti pošto je debljina igle najčešće u opsegu 1.5-2mm.

Biopsiju sumnjive promene u dojci vrši radiolog pod kontrolom ultrazvuka. Intervencija nije bolna, obzirom da se radi u lokalnoj anesteziji (kao i kod zubara), traje oko dvadeset minuta i ne zahteva ležanje u bolnici. Savetuje se na dan biopsije mirovanje u smislu ne podizanje teškog tereta ili vršenje težih poslova. Narednog dana od biopsije vraćate se svakodnevnim aktivnostima.

Ukoliko imate razlog za vršenje ove procedure neophodno je radiologu koji će izvesti biopsiju, sopštiti osnovne podatke o vašem zdravstvenom stanju i posebno naglasiti ukoliko ste na svakodnevnoj terapiji nekim od lekova koji utiću na cirkulaciju ili krvne pločice ( npr. Aspirin, Kardiopirin, Brufen, Naproxen, Voltaren, Diklofenak  ili Klopridogelom-Plaviks).

Nakon biopsije dobijen sadržaj se šalje na patohistološku analizu. Patolozi postavljaju definitivnu dijagnozu promene u dojci. Patohistološki nalaz i preporuke za dalji postupak dobijate unutar 5-7 dana.

Zavisno od dobijenog nalaza možete dobiti savet da se javite hirurgu za otklanjanje kompletne promene, da se javite na onkološku komisiju ukoliko promena zahteva dalje lečenje ili u slučaju benignog nalaza dobijate preporuku za dalje praćenje, za naredne kontrolne preglede.

Ukoliko vaš radiolog ili hirurg zahteva biopsiju dojke pod kontrolom ultrazvuka neophodno je da se javite radiologu koji vrši tu intervenciju!

Ultrazvučni pregled i punkcija dojke

Ukoliko imate bolan, naglo nastao čvor u dojci ili su vam grudi izrazito bolne, osetljivije, posebno pred menstrualni ciklus , velika je verovatnoća da se prilikom UZ pregleda uoči jedna ili više cista različitog veličina i sadržaja.

Nije retkost da se ultrazvukom uoče ciste u dojkama, a da pacijentinja nema nikakvih subjektivnih tegoba.

U slučaju da se uoči cista 2cm ili veća, a da pacijentkinja ima izrazitu bolnost dojke tada se tokom ultrazvučnog pregleda može izvršiti i punkcija -evakucaija tečnog sadržaja iz ciste. Punkcija ima dvojak zadatak : da oslobodi bola pacijentkinju i da omogući dobijanje sadržaja koji se može poslati na citološku ili bakteriološku analizu. Tim analizama se mogu detekovati znaci upale u dojkama kada je neophodno lečenje antibioticima ili se mogu detektovati maligne ćelije kada se promena mora hiruški odstraniti. U većini slučajeva sadržaja ciste je karateristične boje i izgleda i ne zahteva laboratorijsku analizu sadržaja.

Kako se izvodi punkcija sadržaja iz dojke?

Procedura se izvodi pomoću šprica i igle kojom se tečan sadržaj kompletno ili delimično eliminiše, a cista time kompletno ili delimično kolabira. Punkcija je minimalno bolna ili bezbolna, jednostavna za izvođenje ukoliko se izvodi pod kontrolom ultrazvuka. Procedura traje nekoliko minuta, ne zahteva posebnu pripremu niti iziskuje posebno ponašanje ili mirovanje.

Evakuacijom tečnog sadržaja iz ciste smanjujemo njenu veličinu i napetost koju uzrokuje.

Punkcija se može više puta ponavljati i ne uzrokuje nikakve dodatne tegobe.

Ultrazvučni pregled dojki, BRCA genetsko testiranje, Mamografija su samo neke od metoda prevencije I ranog otkrivanja karcinoma dojke Budite odgovorni prema svom zdravlju, zakažite BRCA genetsko testiranje ili ultrazvučni pregled dojki kod Prof. dr Nataše Prvulović Bunović, u ordinaciji Anđelić na sledeće brojeve:

+381 21 301 06 81

+381 62 787 578

E-mail – ordinacija@drandjelic.rs

Ginekološko akušerska ordinacija Anđelić

Teodora Pavlovića 1 Novi Sad