Dr Dragan Anđelić je rođen 1967. godine u Loznici. Nakon završene srednje medicinske škole u Novom Sadu upisuje Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu,  gde diplomira 1992. godine.

Tokom 1994-2000. godine radi kao saradnik u farmaceutskoj kompaniji ICN Galenika.

Od 2000. godine zaposlen je  Kliničkom centru Vojvodine u Novom Sadu , na Institutu za radiologiju. 2001. godine postaje specijalista radiologije. Počekom karijere bavi se opštom radiologijom (RTG, UZ i CT dijagnostikom), a od 2002. do sada dijagnostičkim i interventnim procedurama.

U vode interventne neuro-radiologije ulazi 2010. godine, od kada se aktivno edukuje iz oblasti neuro-radologije i interventne vaskularne neuroradologije.  Učestvovao je na  brojnim stručnim skupovima, simpozijumima i kongresima opđte radiologije, intervemtne radiologije i interventne neuro-radiologije u Beču, Tuluzu, Briselu, Cirihu, Zagrebu, od kojih posebno izdvaja prestižne kurseve iz mehaničke trombektomije u Strazburu 2014.i 2018.

Po uvođenju subspecijalizacija iz radiologije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu dr Anđelić 2020. godine postaje subspecijalista  interventne radiologije.

Dr Anđelić je predavač na brojnim domaćim i inostranim naučnim i stručnim skupovima: u školi neuro-radiologije i CT školi, kao i na skupovima posvećenim AIMU (akutnom moždanom udaru). Predavač je po pozivu na temu mehaničke trombektomije u KCCG u Podgorici i na kongresima u Banja Luci. 2019. i 2021. predavač je po pozivu  i predsedavajući sesijama na nacionalnom kongresu radiologa Srbije.  Član je Srpskog lekarskog društva, evropskog udruženja radiologa,  evropskog udruženja interventne radiologije (CIRSE) i interventne neuro-radiologije.

U svom svakodnevnom radu pored CT neurodijagnostike vrši velik broj interventnih procedura, a najviše kod postojanja aneurizmi u glavi i vratu, suženja krvnih sudova i kod akuno nastalih ishemija (moždanog udara). 

Dr Anđelić je začetnik mehaničke trombektomije u svakodnevnoj kliničkoj praksi KC Vojvodine , kada je 2016.godine uradio prvu proceduru u toj ustanovi, sa urađenih preko 100 procedura u poslednjih 5 godina.

Dr Dragan Anđelić je šef odeljenja interventne neuro-radologije Kliničkog centra Vojvodine.