Konsultant poliklinike Anđelić – Prof. dr Nataša Prvulović Bunović – Popodne sa Tanjom. Novosadska TV

O prevencija i dijagnostici karcinoma dojke razgovarale Tajana Grubač urednica i voditelj i Prof. dr Nataša Prvulović Bunović, spec. radiologije, sub. spec onkologije, načelnica centra za imidžing dijagnostiku, instituta za onkologiju Vojvodine i konsultant za dijgnostiku i bolesti dojke poliklinike Anđelić i saradnici

Rak dojke čini vodeći uzrok obolevanja i umiranja od malignih bolesti u ženskoj populaciji širom sveta. U Srbiji se svake godine otkrije preko 4.500 slučajeva karcinoma dojke, dok skoro 1.700 žena izgubi bitku sa tom bolešću.

Emitovano 14.04.2024. godine

Autor i voditelj – Tatjana Grubač

Preuzeto sa Youtube kanala – Novosadska TV

Mamografija, ultrazvučni pregled dojki, biopsija dojke, BRCA genetsko testiranje, su samo neke od metoda prevencije I ranog otkrivanja karcinoma dojke

Budite odgovorni prema svom zdravlju, zakažite mamografiju, biopsiju dojke, BRCA genetsko testiranje ili ultrazvučni pregled dojki kod lekara sa edukacijom u najprestižnijim centrima za dijagnostiku i lečenje dojke u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama, višedecenijskim iskustvom u dijagnostici dojki i na desetine hiljada pregledanih pacijentkinja u Srbiji i inostranstvu – Prof. dr Nataše Prvulović Bunović, spec. radiologije, sub.spec. onkologije, u poliklinici Anđelić i saradnici, na sledeće brojeve:

Zakažite mamografiju, ultrazvučni pregled dojke, biopsiju dojke ili BRCA genetsko testiranje telefonom na sledeće brojeve:

+381 21 301 06 81

+381 62 787 578

E-mail – ordinacija@drandjelic.rs

Poliklinika Anđelić i saradnici

Bulevar Evrope 2a

Novi Sad

Šta je mamografija?

Mamografija je rendgensko snimanje dojki. Dobijen snimak je mamogram. To je najsenzitivnija dijagnostička metoda za rano otkrivanje karcinoma dojke. Mamografijom se može uočiti tumor dok je u početnom, preinvazivnom stadijumu, milimetarske veličine i ne može se napipati.Postoje dve vrste pregleda: dijagnostička i skrining mamografija. Dijagnostičku mamografiju izvodimo kod žena koje imaju bilo kakve tegobe (bol, žiganje, napetost) ili objektivne promene u dojci (čvor koji se može napipati, iscedak iz bradavice, crvenilo ili zadebljanje kože, prisutan čvor u pazuhu).

Skrining mamografija vrši se kod žena koje nemaju subjektivnih smetnji niti objektivnih promena u dojkama. Cilj ovog pregleda je pronalaženje diskretnih i početnih znakova karcinoma dojke.

Prema preporuci Ministarstva zdravlja Republike Srbije, skrining mamografiju treba vršiti između 45. i 69. godine života jednom u dve godine.

Kako se mamografija izvodi?

Uvek se pregledaju obe dojke u dve različite ravni snimanja. Rendgen tehničarka postavlja dojke između dve ploče aparata koje se pažljivo pomeraju i vrše pritisak na tkivo. Cilj kompresije tkiva dojke je dobijanje kvalitetnog snimka, izbegavaju se “greške” zbog pomeranja, a ujedno se smanjuje doza primljenog zračenja.

Samo snimanje dojki traje par minuta. Mamografija koristi jonizujuće (X zračenje). Doze zračenja koju dojke prime prilikom mamografije su na nivou kosmičkog zračenja koje se apsorbuje prilikom višečasovne vožnje avionom.

Brojna istraživanja pokazuju da je korist koju žena ima od ovog pregleda višestruka, a eventualne posledice od primljenog zračenja minimalne.

Ukoliko se pregled vrši pravilno, na kvalitetnom aparatu i ne ponavlja se bespotrebno, tada je rizik od zračenja praktično zanemarljiv.Nema posebne pripreme za ovaj pregled. Savetuje se redovno održavanje higijene i uklanjanje dlačica iz pazušne regije pre odlaska na pregled.

Ne treba koristiti dezodorans, kreme, losione ili talk pred dolazak na pregled pošto mogu stvoriti razne “artefakte” na dobijenom snimku dojki i imitirati postojanje patološke promene. Pre početka snimanja obavezno rendgen tehničarki skrenite pažnju na tegobu koju imate, kao i na određene promene na koži,

te i na implantate ako ih imate.

Uvek se pregledaju obe dojke u dve različite ravni snimanja. Rendgen tehničar postavlja dojke između dve ploče aparata koje se pažljivo pomeraju i vrše pritisak na tkivo.

Cilj kompresije tkiva dojke je dobijanje kvalitetnog snimka, izbegavaju se “greške” zbog pomeranja, a ujedno se smanjuje doza primljenog zračenja.

Koliko često da se radi mamografija?

Ukoliko imate bilo kakvih tegoba sa dojkama ODMAH zakažiti pregled. Zavisno od vaših tegoba i godina, radiolog obavlja ultrazvučni ili mamografski pregled.

Može li ultrazvuk zameniti mamografiju?

Ultrazvuk je vredna dijagnostička metoda za pregled dojki, a njegova uloga je da dopuni mamografski pregled. Radiologu služi da bliže okarakteriše prirodu promena uočenih na mamografiji, kao i da pomogne u izvodjenju punkcije ili biopsije dojki. Valja znati da ultrazvuk i ne može zameniti mamografiju u detekciji ranih karcinoma dojke. Ultrazvuk je neškodljiva metoda, može se više puta ponavljati, primarno se izvodi u devojčica, devojaka, trudnica, dojilja ili u sklopu pripreme za vantelesnu oplodnju.

Metodu inicijalno vršimo kod izrazito bolnih dojki, nakon povreda ili u stanjima upale dojki.

Ukoliko mamografija pokaže uredan nalaz, a žalite se na uvećan čvor u pazušnoj jami, tada će ultrazvučni pregled biti sastavni deo pregleda dojki.

Da li je radijacija štetna?

Mamografija koristi jonizujuće (X zračenje). Doze zračenja koju dojke prime prilikom mamografije su na nivou kosmičkog zračenja koje se apsorbuje prilikom višečasovne vožnje avionom. Brojna istraživanja po-kazuju da je korist koju žena ima od ovog pregleda višestruka, a eventualne posledice od primljenog zračenja minimalne.

Ukoliko se pregled vrši pravilno, na kvalitetnom aparatu i ne ponavlja se bespotrebno, tada je rizik od zračenja praktično zanemarljiv.

Kako da se pripremim za pregled?

Nema posebne pripreme za ovaj pregled. Savetuje se redovno održavanje higijene i uklanjanje dlačica iz pazušne regije pre odlaska na pregled. Ne treba koristiti dezodorans, kreme, losione ili talk pred dolazak na pregled pošto mogu stvoriti razne “artefakte” na dobijenom snimku dojki i imitirati postojanje patološke promene.

Pre početka snimanja obavezno rendgen tehničaru skrenite pažnju na tegobu koju imate, kao i na određene promene na koži, te i na implantate ako ih imate.

Šta mamografija može pokazati?

Mamografija može pokazati kalcifikate koji su deo benignog ili malignog procesa. Radiolog se mora izjasniti o njihovom izgledu i ukoliko ima i najmanji stepen sumnje da mogu biti deo nekog zloćudnog procesa uputiće vas na njihovu biopsiju. Mamografijom se mogu uočiti različite senke, zone asimetrije tkiva, poremećaji u strukturi dojke, kao i prisustvo uvećanih limfnih čvorova u pazušnoj jami.

Nije svaka promena u dojci rak. Nema mesta panici dok se ne uradi sva potrebna dijagnostika, uključujući i biopsiju.

Kakav se rezultat može očekivati?

Šta označava BIRADS?

Standardizacija mamografskih izveštaja podrazumeva da svaki nalaz okarakterišemo slovima i brojem, nekom vrstom šifre, BIRADS 0-6, gde stoji tekstualni komentar koji ga objašnjava. Radiolog koji interpretira vaš snimak može ga okarakterisati kao uredan ili dobroćudan nalaz (BI-RADS 1, 2), može tražiti kontrolni pregled (BIRADS 3), a ukoliko postoji sumnja na zloćudni proces (BI-RADS 4, 5) uputiće vas na biopsiju

Ukoliko se radiolog ne može izjasniti o nalazu (kategorija BIRADS 0) tada se traži određena vrsta dodatnog pregleda, mamografijom, ultrazvukom ili magnetnom rezonancom.

Dodatni pregled ne znači sigurno postojanje raka u dojkama, već se struktura vaših dojki mora pregledati različitim metodama.

Šta ukoliko radiolog uoči sumnjivu promenu?

U slučaju nalaza koji budi sumnju na postojanje patološkog procesa u dojci, radiolog će uraditi uzimanje uzorka tkiva iz sumnjive promene (biopsija dojke)

ili će vas uputiti na dalje preglede u specijalizovanu ustanovu koja se bavi bolestima dojke.

Budite odgovorni prema svom zdravlju, zakažite mamografiju, biopsiju dojke, BRCA genetsko testiranje ili ultrazvučni pregled dojki kod lekara sa edukacijom u najprestižnijim centrima za dijagnostiku i lečenje dojke u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama, višedecenijskim iskustvom u dijagnostici dojki i na desetine hiljada pregledanih pacijentkinja u Srbiji i inostranstvu – Prof. dr Nataše Prvulović Bunović, spec. radiologije, sub.spec. onkologije, u poliklinici Anđelić i saradnici, na sledeće brojeve:

Zakažite mamografiju, ultrazvučni pregled dojki, biopsiju dojke ili BRCA genetsko testiranje telefonom na sledeće brojeve:

+381 21 301 06 81

+381 62 787 578

E-mail – ordinacija@drandjelic.rs

Poliklinika Anđelić i saradnici

Bulevar Evrope 2a

Novi Sad