Zakažite pregled kod prof. dr Lade Petrović u poliklinici Anđelić i saradnici, na sledeće telefonske brojeve:

+381 21 301 06 81

+381 62 787 578

E-mail – ordinacija@drandjelic.rs

Poliklinika Anđelić i saradnici

Bulevar Evrope 2a

Novi Sad

Prof. dr Lada Petrović je rođena 1967. u Baču. Nakon završene srednje medicinske škole u Novom Sadu upisuje Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu,  gde diplomira 1992. godine

Zaposlena je na Klinici za nefrologiju i kliničku imunologiju, Klinički centar Vojvodine od 1993.godine.

Specijalistički ispit iz interne medicine je položila 1997. godine, a subspecijalistički ispit iz nefrologije 2000. godine. Doktorsku disertaciju iz oblasti transplantacije bubrega je odbranila 2011. godine.

Vanredni je profesor na Katedri za internu medicinu na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

U radu učestvujem :

u dijagnostici i lečenju oboljenja bubrega I mokraćnog sistema- akutne  I hronične slabosti bubrega, infekcije mokraćnog sistema, nasledne bolesti bubrega (policistična bolest bubrega, Alportov sindrom), imunološka oboljenja bubrega (primarni glomerulonefritisi), kao i

u dijagnostici i lečenju sistemskih bolesti vezivnog tkiva koje zahvataju bubrege (sistemski eritemski lupus, vaskulitisi).

Posebna oblast interesovanja mi je transplantacija bubrega u čijem praktičnom učešću i popularizaciji učestvujem od 2001. godine. U profesionalnoj karijeri usavršavala sam se iz oblasti transplantacije bubrega u Hospital Clinic u Barseloni. Učestvovala je na  brojnim stručnim skupovima, simpozijumima i kongresima iz oblasti nefrologije I transplantacije bubrega.

Mentor sam studentima na specijalizaciji iz interne medicine I studentima na subspecijalizaciji iz nefrologije; mentor sam više diplomskih radova studenata Integrisanih akademskih studija medicine, akademskih studija zdravstvene nege; bila sam član komisije za odbranu više doktorskih disertacija, diplomskih radova, užih specijalizacija.

Nefrolog je subspecijalista interne medicine koji se bavi ispitivanjem i lečenjem oboljenja bubrega i mokraćnog sistema, kao i imunoloških oboljenja koja česti zahvataju bubrege (na primer sistemski eritemski lupus, vasculitisi, progresivna sistemska skleroza)

Bubrezi su deo mokraćnog sistema koji obavljaju veoma važnu ulogu u odstranjivanju završnih proizvoda metabolizma belančevina putem mokraće, ali isto tako imaju važnu ulogu u stvaranju crvenih krvnih zrnaca (eritrocita) jer se u bubrezima stvara hormon eritropoetin koji omogućava da se gvožđe ugradi u eritrocite. Bubrezi takođe obezbedjuju održavanje normalnog sastava tečnog dela krvi, jer regulišu koliko i koji minerali će se odstraniti putem mokraće, a koji će se zadržati u krvi. Bubrezi regulišu I krvni pritisak jer su odgovorni za eliminaciju vode putem mokraće. U bubrezima se stvara završni oblik vitamina D koji je odgovoran za normalan sastav kostiju. Preko bubrega se izbacuje veliki deo lekova koji se koriste zbog različitih drugih razloga.

Bubrezi su veoma često zahvaćeni oštećenjem u okviru šećerne bolesti, arterijske hipertenzije I srčanih oboljenja, jer ova oboljenja oštećuju male krvne sudove što utiče na slabljenje funkcije bubrega. Smatra se da svaki deseti čovek u svetu ima neki stepen oštećenja funkcije bubrega, što znači preko 800 miliona ljudi. Jedan deo tih osoba razvija trajni gubitak funkcije bubrega I zahteva njihovu zamenu dijalizom ili transplantacijom. Da do ovoga stanja ne bi došlo, značajno je praćenje funkcije bubrega (I u uslovima kada osoba nema nikakvih simptoma od strane bubrega), primena preventivnih I terapijskih mera.

Preporuka za pregled nefrologa:

promenjen izgled mokraće-penušava (kao “umućeno belance”), mutna, promena boje od ružičaste do tamno crvene ili braon boje

promene u količini mokraće izlučene u toku 24 sata-ispod 500ml ili preko 3 l uz uobičajen unos tečnosti

pečenje, bolovi I nelagodnost pri mokrenju

bolovi u slabinama, potmuli ili snažni u vidu presecanja

neuobičajeni umor, malaksalost, bledo-siva prebojenost kože

osobe sa šećernom bolešću

arterijska hipertenzija

srčana oboljenja

podaci o prisustvo oboljenja bubrega u porodici

Infekcije urinarnog trakta

Infekcije „urinarnog trakta“ su bakterijske, virusne ili gljivične infekcije/upale mokraćnih kanala i mokraćne bešike, te ukoliko se ne leče mogu zahvatiti i bubrege. Bitne su i česte u svim uzrasnim grupama iz više razloga. U dečijem periodu mogu biti znak urođenih oštećenja mokraćnih puteva ili bubrega, a adekvatna terapija čestih urinarnih infekcija sprečava stvaranje ožiljaka u bubrezima (ožiljci mogu usloviti slabljenje funkcije bubrega). U odraslih žena, ponavljane infekcije donjeg dela mokraćnog sistema (upala mokraćne cevi i mokraćne bešike-„uretritis / cistitis“) je čest uzrok nelagodnosti i odsustva od posla. U svim dobnim skupinama, uporna i ponavljana infekcija može biti pokazatelj poremećaja lokalne odbrane, često anatomskih ili funkcionalnih oštećenja urinarnog trakta, i mogu rezultirati trajnim bubrežnim oštećenjem. Infekcije urinarnog trakta se mogu komplikovati septičnim stanjem koje predstavlja životno ugrožavajuće stanje.

Najčešći uzročnici urinarne infekcije su bakterije koje potiču iz digestivnog trakta, posebno Escherichia coli. Za nastanak infekcije mokraćne bešike potrebno je da broj mikroorganizama dostigne kritičnu masu, kao i da je odbrana osobe smanjena.

U odnosu na lokalizaciju razlikuju se infekcije donjeg dela mokraćnog sistema (upala prostate, mokraćne cevi ili mokraćne bešike) i infekcije gornjeg dela urinarnog trakta (upala bubrega).

Infekcija može biti praćena simptomima, ali može biti i bez ikakvih simptoma.

Može se javiti iz punog zdravlja, naglo samo jednom ili dva puta, ili da postane hroničnog toka koja se ponavlja godinama.

Upalu donjeg dela mokraćnog sistema odlikuje učestalo mokrenje praćeno tegobama (bol, pečenje, žarenje pri mokrenju), kod prostatitisa istanjem mlaz, osećaj nedovoljnog pražnjenja mokraćne bešike.

Upala bubrega se ispoljava visokom temperaturom, groznicom, tupim bolovima u slabinama, uz osećaj opšte slabosti, kao i drugim sistemskim poremećajima kao što su muka, gađenje, povraćanje, generalizovanim bolovima u mišićima.

Za potvrdu infekcije potreban je pregled mokraće i urinokultura, a ako sumnjamo na upalu bubrega potreban je i pregled krvi. Često je potreban i ultrasonografki pregled mokraćne bešike i bubrega, jer ponekad prisustvo kamena u bubrezima ili promene i gradji bubrega stvataju uslove za ponavljane infekcije.

Lečenje zahteva primenu antibiotika.

Zakažite pregled kod prof. dr Lade Petrović u poliklinici Anđelić i saradnici, na sledeće telefonske brojeve:

+381 21 301 06 81

+381 62 787 578

E-mail – ordinacija@drandjelic.rs

Poliklinika Anđelić i saradnici

Bulevar Evrope 2a

Novi Sad