Prof. dr Mladen Prvulović, spec. interne medicine, spec. nuklearne medicine, sub. spec. onkologije  – Biografija konsultanta poliklinike Anđelić i saradnici

 

Profesor Dr Mladen Prvulović  rođen je 1947 godine u Rakincu, opština Velika Plana. Gimnaziju i Medicinski  fakultet završio je u Novom Sadu 1971. godine.

Posle studija i obavljenog vojnog roka, zaposlio se u Domu zdravlja Bačka Palanka gde je radio kao lekar opšte medicine skoro godinu dana. Početkom 1974. godine zaposlio se na Institutu za plućne bolesti i tuberkulozu u Sremskoj Kamenici. Kao specijalizant interne medicine radio je u Zavodu za nuklearnu medicinu u Sr. Kamenici. Osnivanjem Instituta za onkologiju postaje deo tima lekar te institucije. 

Pored interne medicine, specijalizirao je i nuklearnu medicinu, a subspecijalizirao je onkologiju.
Oko 20 godina radio je u Zavodu za nuklearnu medcinu kao lekar specijalista i šef terapijskog odseka. Početkom 1994. osnovao je Centar za magnetnu rezonancu, današnji Centar za imidžing dijagnostiku u Institutu za onkologiju. U Centru je radio kao Upravnik skoro do odlaska u penziju 2012. godine.

Poslediplomske studije je završio 1982. godine, a magistarski rad je odbranio iste godine sa naslovom „Određivanje karcinoembrionskog antigena (CEA) u bolesnika sa karcinomima gastrointestinalnog trakta“. Doktorsku disertaciju „Radionuklidna ventrikulografija u proceni globalne i regionalne funkcije leve komore nakon hirurške revaskularizacije miokarda“ odbranio je 1990. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Stručno se usavršavao u Ulmu, Solunu i Briselu i u brojnim drugim renomiranim ustanovama Bio je stipendista IAEA (Međunarodne komisije za atomsku energiju). Osnovna stručna preokupacija profesora Prvulovića je bila uvođenje savremenih dijagnostičkih metoda u internističkim bolestima, posebno u onkologiji i kardiologiji. Učestvovao je u formiranju medicinsko-inžinjerskog smera na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu. Godine 1998/99 učestvovao je u komisiji Ministarstva zdravlja za polaganje Stručnog (državnog) lekarskog ispita. Bio je mentor u 11 odbranjenih magistarskih radova, kao i mentor 6 odbranjenih doktorskih disertacija, te član komisije za polaganje diplomskog ispita na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu i Tehničkom fakultetu u Zrenjaninu.

Dobitnik je Nagrade za životno delo Univerziteta u Novom Sadu 2011. godine.

Bio je član stručnih udruženja, potpredsednik Srpskog lekarskog društva i predsednik Društva lekara Vojvodine (2004-2008); predsednik Udruženja za nuklearnu medicinu Jugoslavije (1988-1992). Član je naučnog komiteta Aristotelove škole iz Soluna. Član Evropske asocijacije za nuklearnu medicinu. Nosilac je diplome udruženja za nuklearnu medicinu Jugoslavije, 1990. Povelje Srpskog lekarskog društva – Društva lekara Vojvodine, 2008. godine. Po odlasku u penziju vršio je duzost predsednika etičkog odbgora Lekarske komore Srbije.
Učestvovao je u 4 projekta koje je finansiralo Republičko ministarstvo zdravlja ili Pokrajinski sekretarijat za zdravlje. Obavljao je dužnost pokrajinskog sekretara za zdravlje, kao i pomoćnika ministra zdravlja u republičkoj vladi. Objavio je ukupno 216 naučnih i stručnih radova u različitim publikacijama. Od tog broja u 71 radu bio je prvi ili jedini autor. Takođe je objavio 13 poglavlja u dva udžbenika,i sedam monografija .Pored toga, objavio je i četiri priloga u  drugim stručnim publikacijama.