Prof. dr Biljana Vučković i dr Mirjana Anđelić – Trudnoća i trombofilija. Poliklinika Anđelić i saradnici. Novi Sad.

Ako je neko od vaših bližih srodnika – roditelji,braća, sestre, tetke, ujaci, stričevi, babe,dede, bolovao od neke kardiovaskularne bolesti, odnosno imao infarkt ili šlog u mladim godinama, ili od toga preminuo onda to može uticati i na vašu sposobnost da se ostvarite kao roditelji, odnosno da iznesete trudnoću.

Da li i kako ove pojave utiču na vas i na vaše zdravlje, može da se ispita, objasni i spreči da ove pojave dovedu do izostanka trudnoće ili čestih pobačaja.

Za ova pitanja smo u našoj poliklinic angažovali profesorku Biljanu Vučković, koja je ekspert za pitanje trombofilija i koja vam može dati odgovore na sva ova i neka druga pitanja.

 

Ukoliko Vam je dijagnostikovana trombofilija ili imate faktore rizika za nastanak trombofilije a potreban Vam je izuzetno uspešan individualni i personalizovani pristup u dijagnostikovanju i lečenju, zakažite konsultacije kod  Prof. dr Biljane Vučković, spec. interne medicine,  lekara sa višedecenijskim uspehom u dijagnostikovanju i lečenju trombofilije  kod velikog broja pacijenata.

Prof. dr Biljana Vučković, spec. interne medicine – Link na biografiju

Poliklinika Anđelić i saradnici

Bulevar Evrope 2a

Novi Sad

Brojevi telefona:

+381 21 301 06 81

+381 62 787 578

Email: ordinacija@drandjelic.rs

Trombofilija

Trombofilija predstavlja povišenu sklonost ka nastanku tromboze. Svaki pojedinac ima svoj, individualni trobozni potencijal, odnosno rizik da tokom života doživi arterijsku trombozu, infarkt, šlog ili vensku trombozu, najčešće trombozu dubokih vena nogu i tromboemboliju pluća. Ovaj potencijal odnosno sklonost ka nastanku tromboze zavisi od kombinacije urođenih i stečenih faktora rizika koje pojedinac nosi.

Najznačajniji urođeni faktori rizika za nastanak venske tromboze jesu manjak određenih proteina koji se stvaraju u jetri i koji se suprotstavljaju faktorima zgušavanja krvi, kao i mutacije određenih gena.

Stečeni faktori rizika odnose se na različite bolesti koje se tokom života razviju, a mogu biti udružene i sa povećanim rizikom od nastanka tromboze.

Danas je zahvaljujući naprednim metodama laboratorijske dijagnostike moguće sagledati trombozni potencijal pojedinca, odnosno ustanoviti koje faktor rizika on ima.

U slučaju da se utvrdi da neko ima trombofiliju, neophodno je da od strane lekara koji se bavi ovom granom medicine dobije detaljne informacije po pitanju zaštite od nastanka tromboze u sklopu redovnih životnih okolnosti, operativnih zahvata, nekretanja, primene određenih lekova i dijagnostikovanja pridruženih bolesti.

Kod žena koje su nosioci trombofilije a koje ostanu u drugom stanju može doći do nastanka komplikacija trudnoće u vidu spontanog pobačaja, zastoja u rastu ploda ili uginuće ploda, kao i do nastanka tromboze kod same trudnice.

Upravo iz tog razloga je kod trudnica, kod kojih se postavi sumnja na postojanje ovog poremećaja potrebno izvršiti laboratorijsko ispitivanje kojim bi se isključila ili potvrdila trombofilija i na osnovu toga dala preporuka za terapiju i praćenje tokom trudnoće i u period nakon porođaja.

Ukoliko Vam je dijagnostikovana trombofilija ili imate faktore rizika za nastanak trombofilije a potreban Vam je izuzetno uspešan individualni i personalizovani pristup u dijagnostikovanju i lečenju, zakažite konsultacije kod  Prof. dr Biljane Vučković, spec. interne medicine,  lekara sa višedecenijskim uspehom u dijagnostikovanju i lečenju trombofilije  kod velikog broja pacijenata.

Prof. dr Biljana Vučković, spec. interne medicine – Link na biografiju

Poliklinika Anđelić i saradnici

Bulevar Evrope 2a

Novi Sad

Brojevi telefona:

+381 21 301 06 81

+381 62 787 578

Email: ordinacija@drandjelic.rs