Dr Mirjana Anđelić, spec. ginekologije i akušerstva, sub.spec steriliteta i fertiliteta predavač na nacionalnom kursu I kategorije – Edukacija za lekare – Primena lasera u ginekologiji.

Edukacija za lekare održala se od 17 do 19. 11.2023 u organizaciji udruženje za istraživanja u oblasti funkcionalno-estetske i regenerativne ginekologije – https://uerg.rs/

Zbog svog višedecenijskog iskustva u uspešnoj primeni lasera u ginekologiji, dr Anđelić je izabrana u upravni odbor ovog udruženja – https://uerg.rs/upravni-odbor/

Ukoliko Vam je potreban izuzetno uspešan individualni i personalizovani pristup u lečenju, zakažite pregled kod dr Mirjane Anđelić,  lekara sa višedecenijskim iskustvom u uspešnoj primena lasera u lečenju ginekoloških stanja i bolesti.

Brojevi telefona:

+381 21 301 06 81

+381 62 787 578

Email: ordinacija@drandjelic.rs

Poliklinika Anđelić i saradnici

Bulevar Evrope 2a

Novi Sad

Program održane edukacije

UVODNA REČ

Prim. dr mr sci med. Biljana Živaljević

ULAZNI TEST

STRES URINARNA INKONTINENCIJA I CISTOCELA – DEFINICIJA

Prof. dr sci med Dimitrije Jeremić

OSNOVE FIZIKE LASERA I DEJSTVO LASERA NA TKIVO

Zdenko Vižintin

UPOTREBA LASERA U GINEKOLOGIJI

Prim. dr Aleksandra Novakov Mikić

Prim. mr sci med Dr Biljana,

Živaljević, dr Mirjana Anđelić.

DISKUSIJA

LASER U TERAPIJI STRES URINARNE INKONTINENCIJE

Prim. dr Aleksandra Novako‍v Mikić

LASER U TERAPIJI CISTOCELE

Prim. dr mr sci med. Biljana Živaljević

LASER ULEČENJU UROGENITALNOG SINDROMA U MENOPAUZI

Dr Mirjana Anđelić

DISKUSIJA

PAUZA

LASER U LEČENJU OPUŠTANjA VAGINE

Prim. dr mr sci m‍ed. Biljana Živaljević

ASER U TERAPIJI OŽILJKA OD EPIZIOTOMIJE

Prim. dr Aleksandra Novako‍v Mikić

DISKUSIJA

STALE INDIKACIJE ZA PRIMENU LASERA U GINEKOLOGIJI – kondilomi, lihen sklerozus, promene na grliću

Prim. dr‍Aleksandra Novako‍v Mikić

KONTRAINDIKACIJE, NUSPPOJAVE, KOMPLIKACIJE LASERSKE TERAPIJE U GINEKOLOGIJI – konsultacije sa pacijentom, informisani pristanak

Dr Brigita Lepeš Bingold

DEJSTVO LASERA NA STRUKTURU KOŽE I SLUZOKOŽE

Doc. dr Branislava Gajić

SEKSUALNA DISFUNKCIJA I LASERSKI TRETMAN U REŠAVANJU PROBLEMA SEKSUALNE DISFUNKCIJE

Dr Tatjana Pavlović

PROMENA STRUKTURE MEKIH TKIVA

Dr Aleksandra Popović

IZLAZNI TEST

DISKUSIJA

PRAKTIČNA PRIMENA LASERA

Dr Brigita Lepeš Bingold

Prim. dr Aleksandra Novakov Mikić

Dr Radmila Maletin Prim mr sci med Dr Biljana Živaljević

Dr Mirjana Anđelić

Dr Tatjana Pavlović