Prof. dr Biljana Vučković, spec. interne medicine  – Trombofilija i trudnoća. Poliklinika Anđelić i saradnici.

Prof. dr Biljana Vučković, spec. interne medicine  – Trombofilija i trudnoća. Poliklinika Anđelić i saradnici.

Poliklinika Anđelić i saradnici. Prof. dr Biljana Vučković, spec. interne medicine  – Trombofilija i trudnoća Ukoliko Vam je dijagnostikovana trombofilija ili imate faktore rizika za nastanak trombofilije a potreban Vam je izuzetno uspešan individualni i...
Prvi plesni koraci. Ultrazvučni snimak devojćice u 14 nedelji trudnoće (13+3) – Ginekološka ordinacija Anđelić

Prvi plesni koraci. Ultrazvučni snimak devojćice u 14 nedelji trudnoće (13+3) – Ginekološka ordinacija Anđelić

Prvi plesni koraci. Ultrazvučni snimak devojćice u 14 nedelji trudnoće (13+3) – Ginekološka ordinacija Anđelić Ultrasound image of the babygirl first dance move at 14 weeks of pregnancy (13+3) – Gynecological practice Andjelic Ultrazvučni aparat GE E8. 4D....
Dr Mirjana Anđelić – Ovarijalna rezerva. Individualizacija dijagnostičkih protokola u lečenju steriliteta

Dr Mirjana Anđelić – Ovarijalna rezerva. Individualizacija dijagnostičkih protokola u lečenju steriliteta

Evaluacija ovarijalne rezerve Ovarijalna rezerva predstavlja ostatak populacije primordijalnih folikula tj. kvalitativna i kvantitativna folikularna rezerva prisutna u jajniku. U praktičnom smislu ovarijalna rezerva se može definisati kao broj antralnih folikula (AFC)...
Dr Mirjana Anđelić – Novi i uspešniji, personalizovani pristup  u lečenju steriliteta.

Dr Mirjana Anđelić – Novi i uspešniji, personalizovani pristup u lečenju steriliteta.

Pre samog procesa vantelesne oplodnje, dr Mirjana Anđelić primenjuje i manje invazivne metode lečenja steriliteta. Personalizovano lečenje steriliteta  je prilagođavanje medicinskog tretmana individualnim karakteristikama svakog para. Novi pristup  podrazumeva potpunu...