Prof. dr Biljana Vučković, spec. interne medicine  – Trombofilija i trudnoća. Poliklinika Anđelić i saradnici.

Prof. dr Biljana Vučković, spec. interne medicine  – Trombofilija i trudnoća. Poliklinika Anđelić i saradnici.

Poliklinika Anđelić i saradnici. Prof. dr Biljana Vučković, spec. interne medicine  – Trombofilija i trudnoća Ukoliko Vam je dijagnostikovana trombofilija ili imate faktore rizika za nastanak trombofilije a potreban Vam je izuzetno uspešan individualni i...
Prof. dr Biljana Vučković i dr Mirjana Anđelić – Trudnoća i trombofilija. Poliklinika Anđelić i saradnici Novi Sad.

Prof. dr Biljana Vučković i dr Mirjana Anđelić – Trudnoća i trombofilija. Poliklinika Anđelić i saradnici Novi Sad.

Prof. dr Biljana Vučković i dr Mirjana Anđelić – Trudnoća i trombofilija. Poliklinika Anđelić i saradnici. Novi Sad. Ako je neko od vaših bližih srodnika – roditelji,braća, sestre, tetke, ujaci, stričevi, babe,dede, bolovao od neke kardiovaskularne bolesti,...