Tim ordinacije Anđelić


mr sci dr Mirjana Anđelić,
specijalista ginekologije i akušerstva,
subspecijalista steriliteta i fertilite
ta

Prim. Mr. sci. dr Tatjana Tešić,
specijalista perinatologije

LINK NA BIOGRAFIJU

dr Marina Pandurov
specijalista anestezije
LINK NA BIOGRAFIJU
Dr sci med. Milica Živaljević
specijalista ginekologije i akušerstva,
LINK NA BIOGRAFIJU

Svetlana Ranđelović,
ginekološko akušerska sestra

Branislava Skoknić
ginekološko akušerska sestra