usluge

Trombofilija

Ukoliko Vam je dijagnostikovana trombofilija ili imate faktore rizika za nastanak trombofilije a potreban Vam je izuzetno uspešan individualni i personalizovani pristup u dijagnostikovanju i lečenju, zakažite konsultacije kod  Prof. dr Biljane Vučković, spec. interne medicine,  lekara sa višedecenijskim uspehom u dijagnostikovanju i lečenju trombofilije  kod velikog broja pacijenata.

Trombofilija

Trombofilija predstavlja povišenu sklonost ka nastanku tromboze. Svaki pojedinac ima svoj, individualni trobozni potencijal, odnosno rizik da tokom života doživi arterijsku trombozu, infarkt, šlog ili vensku trombozu, najčešće trombozu dubokih vena nogu i tromboemboliju pluća. Ovaj potencijal odnosno sklonost ka nastanku tromboze zavisi od kombinacije urođenih i stečenih faktora rizika koje pojedinac nosi.

Najznačajniji urođeni faktori rizika za nastanak venske tromboze jesu manjak određenih proteina koji se stvaraju u jetri i koji se suprotstavljaju faktorima zgušavanja krvi, kao i mutacije određenih gena.

Stečeni faktori rizika odnose se na različite bolesti koje se tokom života razviju, a mogu biti udružene i sa povećanim rizikom od nastanka tromboze.

Prof. dr Biljana Vučković, spec. interne medicine

Danas je zahvaljujući naprednim metodama laboratorijske dijagnostike moguće sagledati trombozni potencijal pojedinca, odnosno ustanoviti koje faktor rizika on ima.

U slučaju da se utvrdi da neko ima trombofiliju, neophodno je da od strane lekara koji se bavi ovom granom medicine dobije detaljne informacije po pitanju zaštite od nastanka tromboze u sklopu redovnih životnih okolnosti, operativnih zahvata, nekretanja, primene određenih lekova i dijagnostikovanja pridruženih bolesti.

Kod žena koje su nosioci trombofilije a koje ostanu u drugom stanju može doći do nastanka komplikacija trudnoće u vidu spontanog pobačaja, zastoja u rastu ploda ili uginuće ploda, kao i do nastanka tromboze kod same trudnice.

Upravo iz tog razloga je kod trudnica, kod kojih se postavi sumnja na postojanje ovog poremećaja potrebno izvršiti laboratorijsko ispitivanje kojim bi se isključila ili potvrdila trombofilija i na osnovu toga dala preporuka za terapiju i praćenje tokom trudnoće i u period nakon porođaja.

kontakt informacije

Posvećenost je osobina koja pravi razliku

Adresa

Bulevar Evrope 2a
Novi Sad

}

Radno vreme

Ponedeljak-Utorak: 14:00-20:00

Sreda-Petak: 09:00-16:00

Subota i Nedelja: neradan dan

„Poliklinika Anđelić i saradnici” je mesto na kome ćete se pre svega osećati opušteno i prijatno i gde ćete dobiti besprekornu lekarsku uslugu. Budućnost vidimo u daljem stručnom usavršavanju i uvođenju najsavremenije opreme, prateći svetske standarde moderne medicine."